Ured za Europske integracije / Novosti

Petak, 19 Avgust 2022 - Vlada SBK - KSB

Danas, 19. augusta 2022. godine, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i pomoćnik ministra privrede Srednjobosanskog kantona Zihnija Aganović održali su radni sastanak s predstavnicima kompanije CORAL Consulting, d. o. o., generalnim menadžerom Zdenkom Štrigom i direktoricom Marijom Ćeškić.

Tema sastanka je bila poslovno informisanje, poslovno umrežavanje, finansiranje i realizacija investicijskih projekata kako u Srednjobosanskom kantonu, tako i u Bosni i Hercegovini. Kompanija Coral Consulting, d. o. o., trenutno radi na izdavanju druge publikacije BOSNIEN UND HERZEGOWINA EXTRA 2022/23. Cilj je publikacijom „Bosnien und Herzegowina Extra“ do kraja godine predstaviti Bosnu i Hercegovinu na njemačkom govornom području (Njemačka, Austrija i Švicarska). Novo izdanje publikacije „Bosnien und Herzegowina Extra“ bit će u prvom redu usmjereno stranim investitorima koji su već prisutni na području Bosne i Hercegovine ili onima koji planiraju angažman na tom rastućem tržištu.

Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je istakao da je Vlada Srednjobosanskog kantona veoma zainteresovana za navedeni projekt kako bi se kroz spomenutu publikaciju predstavili i Srednjobosanski kanton i Bosna i Hercegovina. Premijer je napomenuo da bi se ovim projektom u značajnoj mjeri povećala konkurentska prednost kompanija s domaćeg tržišta, a time i razvoj privrede u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno u Novosti*