Sjednice Vlade SBK / KSB

12 Mart
2018

Sazvana 81.sjednica Vlade SBKNa osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
81. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za utorak, 20. 3. 2018.godine, u 9 satiD N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 80. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o stavljanju van snage Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarsto zdravstva i socijalne politike
3. Utvrđivanje mišljenja o Inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo finansija
4. Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2017. godinu – Stručna služba Vlade
5. Plan rada Zavoda za javno zdravstvo za 2018.godinu – Zavod za javno zdravstvo
6. Izvještaj o radu i godišnjem obračunu Zavoda za javno zdravstvo za 2017.godinu – Zavod za javno zdravstvo
7. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2017. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
8. Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju za 2017. godinu – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “ Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma” - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pozicije “ Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume” - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privrede- LOT 5 – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju kotla za grijanje u OŠ “Drvetine “ Bugojno - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima komisije za provedbu javnog poziva za prijem volontera – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za finansiranje projekta “ Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bile” - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
17. Izvještaj načelnika općine Donji Vakuf o utrošku sredstava doniranih za realizaciju projekata odvodnje površinskih voda i rekonstrukcije mosta – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Caritasu Jajačkog dekanata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za završetak prve faze izgradnje Srednje škole “Novi Travnik” - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku opreme za potebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Ured za javne nabavke
a) LOT 1 – za nabavku vatrogasne opreme
b) LOT 2 – za nabavku opreme za Službu za spašavanje s visina
c) LOT 3 – za nabavku opreme za Kantonalni štaba civilne zaštite
22. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vozila za potrebe Ministarstva privrede – Ured za javne nabavke
23. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog vozila za potrebe Inspektorata Ministarstva privrede– Ured za javne nabavke
24. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ugradnju centralnog grijanja i rekonstrukciju prostorija Centra inspekcija Kiseljak – Ured za javne nabavke
25. Saglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskom sudu u Travniku (na određeno vrijeme) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Saglasnost za prijem u radni odnos državnih službenika u Općinskom sudu u Travniku (na određeno vrijeme) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Saglasnost za naknadu troškova stručnog usavršavanja IK tehničara u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za retroaktivnu isplatu plaća i naknada za referenta u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u kantonalnom arhivu – Kantonalni arhiv
30. Saglasnost na planove nabavki za 2018 godinu – Stručna služba Vlade
a) Plan nabavki Kantonalnog pravobranilaštva za 2018.godinu
b) Plan nabavki Kantonalnog arhiva za 2018.godinu
c) Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona za 2018.g.
31. Saglasnost za rashodovanje i prodaju starih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Zahtjev za povećanje naknade članovima Tima za sprječavanje korupcije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
33. Informacija o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole – Ministarstvo finansija
34. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju predstavnika Kantona za člana posebne grupe za reformu javne uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku ortopredskih pomagala – Ured za javne nabavke

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 3495 puta

Novosti

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Juli 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31