Sjednice Vlade SBK / KSB

28 Decembar
2017

Sazvana 29. vanredna sjednica Vlade SBK - 2017. godinaSazvana 29. vanredna sjednica Vlade SBK za petak 29. 12. 2017. sa početkom u 9:00 sati, ...

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 74. redovne i 28. vanredne sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa potrošnje sredstava za 2017. godinu za izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije na području KSB/SBK – Ministarstvo prostornog uređenja,građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Prijedog odluke o prebacivanju sredstava za posticaj izrade dokumenata prostornog uređenja
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku putničkih automobila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme i telefona za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prjedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo – Ministarstvo obrazovanja, znanosti , kulturte i sporta
a) Saglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za akademsku 2016/17
6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za oblast informiranja - Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulturte i sporta
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sport (klubovima, savezima i sportašima) za 2017.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulturte i sporta
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za kulturu za 2017.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulturte i sporta
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i izgradnju zgrade "TRZ-a" – Služba za zajedničke poslove
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kasntona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kiseljak za sanaciju šteta u plastenicima O.R." RASADNIK" – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potporu liječenja Tonija Vujice – Ministarstvo zdravstva i socijalne poltike
13. Informacija o provedbi Sporazuma sa IGDD "Visokogradnja" o odnosima po pitanju prodaje nekretnina u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju
14. Informacija po zaključku Vlade Kantona o rješavanju statusa poslovnog prostora koje koristi PPDU "Dalas" d.o.o. Novi Travnik – Agencija za privatizaciju

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo,dipl.ing

pogledano 1036 puta

Novosti

20.11.2019   Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosansko...
04.11.2019 Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u...
31.10.2019 Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018.godine kao i Zaklj...
30.10.2019  Ured za Evropske integracije, fondove, odnose javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu...
29.10.2019 U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prir...
« Novembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30