Sjednice Vlade SBK/KSB

01 April
2022

Saopštenje sa 120. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 119. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju Prokoškog jezera spomenikom prirode u istovjetnom predloženom tekstu od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju Prokoškog jezera spomenikom prirode, dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

 

Usvojen je i Konsolidirani periodični izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 01.1. do 31.12.2021. godine, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu, s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove Odluke obezbjeđena su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona za tekuće transfere pojedincima u iznosu od 18.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, Osnovnoj školi „13. rujan“ Jajce u iznosu od 221.962,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, Osnovnoj školi „Vitez“ Vitez u iznosu od 28.498,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, Osnovnoj školi „Braća Jezerčić“ Jajce u iznosu od 3.040,00 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta preraspodjela između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola u iznosu od 34.500,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Fojnica za saniranje štete od požara na stambenom objektu u vlasništvu Dišija Mašin, kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je odnijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku ronilačke opreme u vrijednosti od 5.982,00 KM bez PDV-a.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku prehrambenih artikala i napitaka za 2022. godinu u vrijednosti od 25.641,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata i opreme za 2022. godinu u vrijednosti od 49.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku fotoaparata za akviziciju za 2022. godinu u vrijednosti od 17.094,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku računarske opreme za 2022. godinu u vrijednosti od 85.470,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku policijskih košulja za 2022. godinu u vrijednosti od 188.034,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku policijskih čarapa i kravata za 2022. godinu u vrijednosti od 25.641,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku usluga analize alkohola u krvi i urinu za 2022. godinu u vrijednosti od 10.000,00 KM bez PDV-a.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost za izvođenje radova na rekonstrukciji krova i zgrade Centra inspekcija u Kiseljaku u vrijednosti od 32.780,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavku opreme, potrepština i ekspertskih usluga, a za potrebe projekta „Eko škole- u dodiru s prirodom“ u saradnji sa Britanskim vijećem:
- Saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za nabavku ekspertnih usluga u vrijednosti od 1.500,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za nabavku opreme za stručni kabinet u vrijednosti od 1.250,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za nabavku uredskih potrepština u vrijednosti od 1.300,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za nabavku eko kontejnera u vrijednosti od 10.000,00 KM bez PDV-a.

Donesen je i Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci svih kantonalnih tijela uprave da anketiranju zainteresirane strane korisnike usluga, dobavljače, interne korisnike i uposlenike, o njihovom zadovoljstva tim uslugama, najkasnije do 30. 06. 2022. godine. Zadužuju se rukovodioci svih kantonalnih tijela uprave da u saradnji sa predstavnikom rukovodstva za kvalitete pri Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kvaliteta planiraju i usuglase program internih audita za 2022. godinu.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju o pismu namjere Općine Novi Travnik za prodaju zgrade za smještaj Kantonalnog suda u Novom Travniku. Vlada SBK je zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave da nastavi pregovore sa predstavnicima Općine Novi Travnik i Kantonalnog suda u Novom Travniku u vezi sa kupnjom zgrade koju koristi Kantonalni sud u Novom Travniku

Vlada SBK je utvrdila Mišljenje na Nacrt zakona o rudarstvu Federacije BiH u formi amandmana. Nakon analize predloženih zakonskih rješenja dostavljaju se primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt zakona rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, isto mišljenje dostaviti će se Skupštini SBK na daljnje postupanje.

 

pogledano 842 puta

Novosti

05.07.2022 Ministarstvo privrede objavljuje Bilans energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu...
28.06.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje Saopštenje za javnost povodom nastu...
27.06.2022 Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o dodjeli ugovora BBI Banci za plasman kreditne lini...
23.06.2022 Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK. Njegovu eksel...
23.06.2022 Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice, 1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK ...
« Juli 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31