18 Mart
2020

Sazvana 38. sjednica Vlade SBK- 2020Na osnovu članka 28. Zakona o Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
38. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 19.3. 2020. godine, u 9 sati

 


DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 37. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona
2. Nacrt zakon o kantonalnim administrativnim taksama - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava na ime naknade za rad članovima Radne grupe za izradu Nacrta zakona o kantonalnim administrativnim taksama
3. Nacrt zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi - Kantonalna uprave za borce
4. Inicijativa za dopuni Odluke o premiji-sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Izvršenje Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2019. godinu - Kantonalna direkcija za ceste
6. Elaborat o popisu imovine novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31. 12. 2019. godine u Kantonalnoj direkciji za ceste - Kantonalna direkcija za ceste
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj direkciji za ceste za nabavku novih i prodaju starih motornih vozila - Kantonalna direkcija za ceste
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za sport za 2020. godinu - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava namijenjenih za visoko školstvo za februar akademske 2019./2020. godine - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Kantona za osnovne i srednje škole (11.000,00 KM) - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu - Ministarstvo financija
a) za Osnovnu školu ''Kiseljak 1'', Bilalovac
b) za OŠ ''Marijan Šunjić'', Stokovići i ''MSŠT Travnik''
c) za Kantonalni sud Novi Travnik
d) za osnovne i srednje škole Kantona Središnja Bosna (74.434,42 KM)
e) za Katolički školski centar ''Petar Barbarić'', Travnik
f) za Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Uređenje lijeve obale rijeke Dragače općina Fojnica
b) Uređenje lijeve obale rijeke Dragače - kod Reumala, općina Fojnica
c) Nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Carevo polje, općina Jajce
d) Uređenje rijeke Grlonice, Rankovići - Nević Polje, općina Novi Travnik
13. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Budžetu Srednjobosanskog kantona iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Izgradnja vodovoda Turići, MZ Kraljevice, općina Travnik
b) Nabavka materijala za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Guča Gora, općina Travnik
c) Odvodnja oborinskih i otpadnih voda MZ Han Bila, općina Travnik
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za rad Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje žrtvama genocida - Kantonalna uprava za borce
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, na ime potpore u liječenju - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Muhamed Kurtalija, Jajce
b) Ivan Bencun, Kiseljak
c) Vanda Brkan, Novi Travnik
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za potpisivanje ugovora o djelu za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za potpisivanje ugovora o djelu za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta
18. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponudžača za obavljanje usluga stampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabavke
19. Zaključak o zaduženju za izvršenje isplate troškova postupka po Rješenju, broj: JN2-03-07-1-193/20 od 5. 3. 2020. godine - Ured za javne nabavke
20. Saglasnost o produljenju Ugovora o djelu za obavljanje poslova višeg referenta - tehničkog sekretara u Uredu za javne nabave - Ured za javne nabavke
21. Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe škola (x3) - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta
22. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta
23. Saglasnost za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta vozača u Ministarstvu pravosuđa i uprave - Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Saglasnost za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Saglasnost za izvođenje građevniskih radova u prostorijama Općinskoga suda u Travniku (1.649,70 KM) - Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Saglasnost za izvođenje građevninskih radova u prostorijama arhive Općinskoga suda u Travniku (4.680,00 KM) - Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Saglasnost za adaptaciju prostorija arhiva u zgradi Općinskoga suda u Bugojnu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za nabavku i montažu vrata na sudnicama u zgradi Općinskog suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu računara za potrebe ministra privrede - Ministarstvo privrede
30. Saglasnost za nabavku usluga u obliku prava - nadogradnja Softwera - Kantonalna uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
31. Saglasnost za nabavku računara - Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa
32. Saglasnost za produljenje ugovora o djelu za Elminu Šakalo - Ministarstvo unutrašnjih poslova
33. Izvještaj institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja - Skupština Kantona
34. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za 2019. godinu - Ministarstvo finansija
35. Informacija o izradi Strategije o suprostavljanju trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Saglasnost na planove javnih nabavke osnovnih i srednjim škola - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. iur.

 

pogledano 1447 puta
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30