18 Februar
2020

Sazvana 35. sjednica Vlade SBK- 2020Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
35. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 20. 2. 2020. godine u 9 satiDNEVNI RED

1. Zapisnik sa 34. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2019. godinu – premijer Kantona
3. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2019. godinu – Agencija za privatizaciju
4. Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
5. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu neprofitnim organizacijama – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za nabavku markica za dobrovoljne davatelje krvi
b) Crvenom križu Srednjobosanskog kantona za pomoć u radu za I. i II. kvartal 2020. godine
c) Udruzi umirovljenika Srednjobosanskog kantona
6. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za sufinanciranje Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK u 2020. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za januar akademske 2019/20.g. – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o programu utroška sredstava za oblast kulture za 2020. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o programu utroška sredstava za informisanje za 2020. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte iz oblasti informisanja za 2020. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o programu utroška sredstava za sport za 2020. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava za sport za 2020. godinu (kotizacija) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2019/20. godinu ( 3x) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade članovima komisije iz članka 18. Zakona o visokom školstvu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke – Ured za javne nabave
16. Saglasnost za isplatu troškova žalbenih postupaka – Ured za javne nabave
a) po Rješenju broj JN2-03-07-1-38-7/20 od 6.2.2020. godine
b) po Rješenju broj JN2-01-07-1-120-6/20 od 30.1.2020. godine
17. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga zdravstvenog pregleda kandidata za policijsku akademiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Saglasnost za nabavku kopir aparata i tonera za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga satelitskog praćenja vozila Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za rekonstrukciju školskog igrališta Osnovne škole „Nova Bila“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
21. Informacija o utrošku sredstava korištenja mobitela i reprezentacije policijskog komesara za 2019. godinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
22. Saglasnost na planove javnih nabavki za 2020. godinu – Stručna služba Vlade
a) Plan Centralnih nabavki za 2020. godinu
b) Plan nabavki Ureda za javne nabave za 2020. godinu
c) Plan nabavki Kantonalnog arhiva za 2020. godinu
d) Plan nabavki Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa za 2020. godinu
e) Plan nabavke Stručne službe Vlade Kantona za 2020. godinu
f) Plan nabavke Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštine za 2020. godinu
g) Plan nabavki Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2020. godinu
23. Rješenja o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika za 2019. godinu – Stručna služba Vlade

  

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1261 puta