30 Maj
2019

Saopštenje sa 9. sjednice Vlade SBK - 2019.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 8. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Srednjobosanskog kantona.

 

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 01.01.-31.12.-2018. godine.
- Periodične konsolidirane izvještaje Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine,
- Konsolidirane zakonske izvještaje Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 01.01.-31.12.2019.godine (bilansa stanja, godišnji izvještaj o izvršenju, izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, izvještaj o novčanim tokovima, posebni podaci, račun prihoda i rashoda i analiza finansijskih izvještaja).

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2018.godinu iz neutrošenih sredstava po javnim nabavkama, u iznosu od 83.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za formiranje radne grupe koja će raditi na Inicijativi za donošenje novog Zakona o kantonalnim administrativnim taksama Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske Mješovitoj srednjoj školi “Gornji Vakuf” Gornji Vakuf – Uskoplje, u iznosu od 24.928,02 KM, na me nabavke opreme, materijala i sitnog inventara.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku dijela sredstava namijenjenih za realizaciju obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu djece koja nisu obuhvaćena nekim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja iz Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 165.213,75 KM. Sredstva će se raspodjeliti u dvije rate i na račune ustanova koje su aplicirale na Javni konkurs za finansiranje/ sufinansiranje Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu djece koja nisu obuhvaćena nekim vidom predškolskog odgoja.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM, sredstva su namijenjena za saniranje posljedica elementarnih nepogoda usljed poplava u centralnoj i područnoj školi OŠ “Kaćuni” Kaćuni.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2019.godini, odlukom se izdvaja iznos od 166.666,66 KM za mjesec maj i juni 2019.godine.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za niže potrošačke jedinice: OŠ „Kaonik“ Kaonik, - nabavka i izmjena podova u dvije učionice škole. Sredstva su osigurana donacijom „BH Telecom“ Sarajevo i „Srednja tehnička škola“ Bugojno, - nabavka računarske opreme za potrebe škole. Sredstva su osigurana donacijom „BH Telecom“ Sarajevo
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nižu potrošačku jedinicu, MSŠ „Gornji Vakuf“ G.Vakuf-Uskoplje, - nabavka opreme i namještaja za kabinet kemije. Sredstva su osigurana donacijom Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
- Odluka o davanju saglasnosti Udruženjima sportskih ribolovaca za izvođenje radova na čišćenju i uređenju obala i korita rijeka, potoka i jezera na području SBK kako slijedi:
• UG Klub sportskih ribolovaca Travnik (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve u gradskoj zoni Travnika);
• SRD Fojnica (Čišćenje i uređenje obala i korita rijeka na području općine Fojnica);
• USR Kreševo (Čišćenje obala i korita rijeka na području općine Kreševo);
• USR Novi Travnik (Čišćenje obala i korita rijeka Jaglenice i Grlovnice i poribljavanje na području općine Novi Travnik);
• SRD Donji Vakuf (Čišćenje obala i korita rijeka, pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas,nakon nedavnih poplava, na području na kojem djeluje SRD Donji Vakuf);
• USR Busovača (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira, od starog mosta do tvornice ploča „Medijapan“ Busovača, nakon nedavnih poplava);
• SRD Bugojno (Čišćenje obala i korita rijeka-pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas, nakon nedavnih poplava, na području na kojem djeluje SRD Bugojno);
• USR «VRBAS» Gornji Vakuf/Uskoplje (Čišćenje obala i korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada G.Vakuf/Uskoplje, nakon nedavnih poplava);
• USR Vitez (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira ¡nizvodno od revira, nakon nedavnih poplava, na području na kojem djeluje USR Vitez);
• USR Bila (Čišćenje obala i korita rijeke Bile kroz naselja: Mehurić, Zagrade i Gluha Bukovica, nakon nedavnih poplava);
• USR Kiseljak (Čišćenje i uređenje obala i korita rijeke Lepenice nakon nedavnih poplava, područje općine Kiseljak);
• USR Zlatovčica Jajce (Čišćenje korita i obala rijeka: Vrbas, Bile vode, potoka Šedinac, Rika, Lučina i Komotin, te obala Velikog i Malog Plivskog jezera na području općine Jajce);
- Odluka o izdvajanju novčane pomoći Udruženjima sportskih ribolovaca za izvođenje radova na čišćenju i uređenju obala i korita rijeka, potoka i jezera na području SBK, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava za projekat Izgradnje kanalizacijske mreže za naselje Balaguša u MZ Pribilovići, općina N.Travnik iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom se izdvaja iznos od 5.967,26 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta Izgradnje kanalizacijske mreže za naselje Balaguša u MZ Pribilovići, općina N.Travnik i uplatit će se JP „Vilenica – Vodovod“.“ d.o.o. N.Travnik.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava. Odlukom se izdvaja iznos od 726.000,00 KM za stipendiranje-školovanje djece branilaca.

Donesena je i odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti. Odlukom se izdvaja iznos od 24.000,00 KM, a na prijedlog iste uprave.

 

pogledano 2841 puta

Novosti

26.11.2020 Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegov...
26.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK Vlada Srednjobosanskog kantona je na svojoj 62. sjednici, usv...
24.11.2020 Dana 24.11.2020. godine ministar Ministarstva privrede SBK, gosp.Nisvet Hrnjić, zajedno sa svojim sa...
24.11.2020   U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitke svim gra...
24.11.2020 Spisak podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu finansijskih sreds...
« Decembar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31