23 Maj
2019

Sopštenje sa 8. sjednice Vlade SBK - 2019.g.Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 6. i 7. sjednice.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Izmjene Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Srednjobosanskog kantona.

 

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj interne revizije o reviziji građevina na dan 31.12.2018. godine za slijedeće revizorske izvještaje:
a) revizija građevina kod pravosudnih institucija
b) revizija građevina kod Skupštine, ministarstava i uprava
c) revizija kod srednjih škola
d) revizija kod osnovnih škola

Vlada SBK-a je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajaju programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi za 2019.godinu (primarna poljoprivredna proizvodnja), ukupna planirana sredstva za provođenje programa su planirana u iznosu od 1.133.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019.godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvaja se iznos od 12.310,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvaja se iznos od 87,50 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač.
- Odluka o prenosu prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE “TULOVA” sa dosadašnjeg koncesionara “Company Dedići” d.o.o. Bugojno na privredno društvo “KAYNAK-IZVOR” d.o.o. Bugojno.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 142.479,00 KM, za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata za mjesec april akademske 2018/2019.godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Tekući transferi pojedincima – za djecu sa posebnim potrebama”, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM, sredstva su namijenjena za učenike sa posebnim potrebama koja se školuju izvan Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta za 2019.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 11.000,00 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi:
o OŠ “Bila” Bila, doček nastavnika i učenika OŠ”Stjepan Radić” prijateljska škola iz RH – 3.000,00 KM,
o “Mješovita srednja škola” Bugojno, doček nastavnika i učenika prijateljske škole iz Halberstadta, Republika Njemačka” – 2.000,00 KM,
o SŠ “Busovača” Busovača, pomoć pri organizaciji i obilježavanju Dana škole – 3.000,00 KM,
o KŠC “Petar Barbarić” Gimnazija Travnik, pomoć pri organizaciji i obilježavanju Dana škole i Dana sjemeništa – 3.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za rapisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.
- Odluka o davanju saglasnosti školama za nabavku roba i usluga za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
o Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za završne radove na krovu – lamela C u SŠ “Novi Travnik” Novi Travnik, putem konkurentskog postupka, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.461,49 KM.
o Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za ugradnju stolarije (lamele B i C) u SŠ “Novi Travnik” Novi Travnik, putem otvorenog postupka, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 102.564,10 KM.
o Salasnost za pokretanje procedure javne nabavke za saniranje sanitarnih čvorova u “Srednjoj stručnoj školi” Bugojno, putem konkurentskog postupka, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 12.820,00 KM.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje usluge grijanja decentralizovanim sistemom putem korištenja energenta na drvni pelet za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za osiguranje sredstava potrebnih za apliciranje Hrvatske bolnice “Dr.fra Mato Nikolić” Nova Bila za projekat utopljavanja zgrada, odnosno na Javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, raspisanog od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Plan zaštite od požara Srednjobosanskog kantona.

Donesene su i slijedeće odluke o izdvajanju sredstava općina za saniranje posljedica poplava na području Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog iste uprave kako slijedi:
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava za otklanjanje nastalih posljedica zbog poplava s početka februara 2019.godine, odlukom se izdvaja iznos 50.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Busovača.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava za sufinansiranje radova na intervenciji i sanaciji nastalih šteta od poplava u februaru 2019.godine, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava za sufinansiranje sanacije klizišta na lokalitetu Sivrino selo, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kreševo za novčanu pomoć za nabavku specijalnog višenamjenskog vozila za potrebe Službe za vodoopskrbu, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za sanaciju krova na objektu “Mješovite srednje škole“ Novi Travnik, nakon oštećenja od olujnog vjetra u februaru 2019.godine, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Novi Travnik.
Ista uprava je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj načelnika Općine Travnik o utrošku sredstava za sufinansiranje izgradnje Vatrogasnog doma u Vitovlju.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Mehridu Muslimović iz Bugojna na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Amiru Hajder iz Jajca na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM Branku Vrebac iz Fojnice na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Luciji Lucić iz Viteza na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM Karolini Grgić iz Viteza na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Ivici Šendula iz Busovače na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Salemu Dautović iz Travnika na ime podrške za liječenje.

pogledano 1796 puta

Novosti

16.10.2019 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
15.10.2019 Na osnovu odredbi člana 20; 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji...
11.10.2019 Danas je u Travniku, na lokaciji novoizgrađene zgrade u Docu na Lašvi, upriličena dodjela ključeva s...
04.10.2019 Č E S T I T K A   U povodu obilježavanja 5. oktobra – Svjetskog dana prosvjetnih radnika, u i...
02.10.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upra...
« Oktobar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31