27 Mart
2019

Sazvana 4. sjednica Vlade SBK - 2019. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
4. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 28. 3. 2019. godine, u 9 sati

 

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 3. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utrška sredstava s pozicije transfer - poticaji šumarstvu za državne šume za 2019. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utrška sredstava s pozicije - transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač za 2019. godinu u skladu s članom 70. Zakona o lovstvu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za organiziranje sajmova, izložbi i edukacija - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za pomoć poljoprivrednim proizvođačima i zaštiti poljoprivrednih proizvođača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi - interventna sredstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utrška sredstava za izradu i izmjenu Prostornog plana Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije ''Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma'', za 2019. godinu - Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije ''Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privtatno partnerstvo'', za 2019. godinu - Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije ''Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi'', za 2019. godinu - Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije ''Tekući transferi subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi'', za 2019. godinu - Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, za subvenciju privatnim i javnim preduzećima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama - Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa potrošnje sredstava za izmjenu i izradu prostorno-planske dokumentacije za 2019. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za usluge izmjene i izrade prostorno-planske dokumentacije za 2019. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za adaptaciju prostorije za poligraf i prepoznavanje osoba u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu namijenjenih za školska natjecanja - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta (2 x) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama - udruženjima boraca - Uprava za borce
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Uprava za borce
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raskid Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju - vjetroelektrane za lokalitetu platoa Vlašić, općina Travnik - Ministarstvo privrede
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raskid Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju - vjetroelektrane za lokalitetu platoa Vlašić, lokacija Ranča - Vitovlje Malo, općina Travnik - Ministarstvo privrede
23. Zahtjev za uplatu doprinosa radi odlaska u penziju Sabahudina Grabusa - Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Saglasnost za prijem jednog namještenika u Općinskom sudu u Bugojno - Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za potrebe MSŠ Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Saglasnost za prijedlog rješenja problema smještaja Ureda za javne nabavke - Ured za javne nabavke
27. Saglasnost za zaključivanje Aneksa Ugovora o Uslugama osiguranja zgrade Kantonalnog arhiva - Kantonalni arhiv
28. Rješenje o imenovanju komisije za nabavku automobila za potrebe Kabineta premijera Kantona - Kabinet premijera Kantona
29. Rješenje o imenovanju Kantonalnog koordinatora za programe javnih investicija - Ministarstvo finansija

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 685 puta

Novosti

24.05.2019 P O Z I V Poštovani, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona organizuje zajednički odlazak ...
23.05.2019 Delegacija Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona predvođena ministrom Nisvetom Hrnjićem, po...
21.05.2019 Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za muzičku, scensku i likovnu umjetnost pri Federalnom minista...
20.05.2019   POZIV ZA PRIJEDLOG ZA PARTNERSTVA U TURIZMURok prijave: 01.07.2019. 16: 00h   Poziv n...
15.05.2019 Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. ...
« Maj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31