28 Mart
2019

Saopštenje sa 4. sjednice Vlade SBK-2019. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 3. sjednice.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije transfer – poticaji šumarstvu za državne šume za 2019. godinu, sredstva potrebna za provođenje programa su obezbjeđena u Budžetu SBK za 2019. godinu u iznosu od 170.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, s pozicije – Transfer za naknadu štete koju počini zaštičena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK u poljoprivredi u 2019. godini (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija).
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2019. godinu – pomoć poljoprivrednim proizvođačima i zaštita poljoprivrednih proizvođača.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2019. godini (interventa sredstva).

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma”, utvrđenog Budžetom SBK za 2019. godinu, sredstva za realizaciju programa su planirana u Budžetu u iznosu od 300.000,00 KM, isplatit će se korisnicima sredstava kao grant sredstva.
- Odluka o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno - privatno partnerstvo” utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Ukupan iznos sredstava koji je planiran u Budžetu SBK je u iznosu od 200.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaje privredi”, niži nivoi vlasti, utvrđenog Budžetom SBK za 2019. godinu, sredstva su planirana u Budžetu SBK u iznosu od 176.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi “, utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, sredstva su planirana u Budžetu SBK u iznosu od 110.000,00 KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim i javnim poduzećima za učešće na sajmovima i izložbama” za sufinanciranje troškova organizacije Sajma turizma i eko proizvoda -STEP 2019., koji će se održati u Jajcu. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM sredstva će se isplatiti JU Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za adaptaciju prostorije za poligraf i prepoznavanje lice u zgradi MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 6.557,85 KM, sredstva će se doznačiti firmi “FARA” d.o.o. Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za školska natjecanja, planiranih Budžetom za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.404,00 KM, sredstva će se doznačiti kako slijedi: „Fojnica-prijevoz“ d.o.o. za troškove prijevoza učenika i nastavnika na međunarodno natjecanje Ekološki kviz „Lijepa naša.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava, odlukom se izdvaja iznos od 75.000,00 KM za neprofitne organizacije – udruženja branioca.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava, odlukom se izdvaja iznos od 76.000,00 KM za neprofitne organizacije, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti na sporazumni raskid Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektane na lokalitetu plato Vlašić, do 5 MW, općina Travnik sklopljenih sa privrednim društvom „Eberkon“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o davanju saglasnosti na raskid Ugovora o koncesiji za izgradnju, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektane na platou Vlašić, lokacija RančaVitovlje Malo, općina Travnik, sklopljen sa privrednim društvom „Lahor“ d.o.o. Travnik.

Predsjednik Centralne popisne komisije je predložio, a Vlada SBK usvojila Elaborat o popisu sredstava i izvora sredstava Srednjobosanskog kantona na dan 31. 12. 2018.

pogledano 3228 puta

Novosti

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Juni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30