30 Januar
2019

Saopštenje sa 36. vanredne sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 109. sjednice.

Usvojeni su i Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložila, a Vlada SBK je usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za period 2018-2020. godina.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK usvojila Pravilnik o ostvarivanju prava na banjsko liječenje članova porodica poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobiliziranog branioca kojima ima prebivalište na području Srednjobosanskog kantona.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK usvojila slijedeće programe:
- Program i kriterije utroška sredstava za troškove zakonske revizije tjelesnog oštećenja branioca.
- Program i kriterije utroška sredstava sa transfera udruženjima branilaca.
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja
- Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datum i sportske aktivnosti.
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje grobalja i mezarja.
- Program i kriteriji utroška sredstava za pravnu pomoć braniteljima.
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju centra za psiho-socijalno liječenje.
Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2019. godini.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, općini Dobretić za prvi kvartal 2019. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM, za period januar – mart 2019. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministrarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost na Plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o postupku certifikacije prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015., a na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standard.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim školama za januar i februar ( I i II mj.) 2019. godine, planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 166.666,66 KM.
- Odluka o davanju saglasnost na Plan javnih nabavki za 2019. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za SSŠ “Bugojno” Bugojno, u postupku nabavke za obuku učenika zanimanja vozač motornih vozila B kategorije i C1 podkategorije. Najpovoljniji ponuđač je Autoškola “Jusufbašić” d.o.o. Bugojno.
Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK usvojila Pravilnik o ostvarivanju prava na ortopedsko pomagalo za ratne vojne invalide sa prebivalištem u Srednjobosanskom kantonu.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za banjsko-klimatsko liječenje u iznosu od 70.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći u iznosu od 570.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za finansiranje promjenjene radne sposobnosti u iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za stambeno zbrinjavanje u iznosu od 250.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zakonsku reviziju u iznosu od 25.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala u iznosu od 500.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za troškove putovanja u inostranstvo radi liječenja u iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju šehidskih nišana – nadgrobnih spomenika u iznosu od 20.000,00 KM.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje pokretanje javne nabavke i implementacije PACS i RIS sustava u javnim zdravstvenim ustanovama na području SBK, Nabava i implemetacija PACS i RIS sustava u javnim zdravstvenim ustanovama na području KSB/SBK. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 300.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje javne nabavke i implementacije (u sve javne zdravstvene ustanove na području SBK) centralnog laboratorijskog sustava (LIS)-Modul za liječnike sa implementiranim smjernicama za optimalno korištenje laboratorije, Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 350.000,00 KM

pogledano 2702 puta

Novosti

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Juli 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31