22 Mart
2019

Saopštenje sa 3. sjednice Vlade SBK-2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 2. sjednice.

 

Na prijedlog Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je usvojila slijedeće izvještaje:
- Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje SBK za 2018. godinu
- Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2018. godinu
- Godišnji izvještaj Odjela za internu reviziju za 2018. godinu

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. Godinu, odlukom se odobrava izvršenje doniranih sredstava općine Travnik, Osnovnoj školi “Karaula” Karaula, u iznosu od 1.430,00 KM. Sredstva iz ove odluke su namijenjena za ugovorene i druge posebne usluge.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se odobrava izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, Osnovnoj školi “Turbe” Turbe, u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke su namijenjena za nabavku opreme.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim i javnim preduzećima za učešće na sajmovima i izložbama”, odlukom se izdvaja iznos od 30.591,24 KM za sufinansiranje nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu “Mostar 2019” koji će se održati od 9.4.2019. do 13.4.2019. godine.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta namijenjenih za sport u 2019. godini, odlukom se izdvaja iznos od 63.890,00 KM, sredstva će se isplatiti u svrhu uplate kotizacije i članarine za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima udruženja za sport.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Na prijedlog ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Strategije saobraćaja SBK, najpovoljniji ponuđač je “Saraj Inžinjering” d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 109.804,50 KM (sa PDV-om).

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Prijedlog Zakona o izmjenama I dopunama Zakona o plaćama naknadama policijskih službenika SBK. Predloženim Prijedlogom uvodi se načelo fiskalne odgovornosti i način utvrđivanja osnovne plaće policijskih službenika i osnovice za obraćun plaće. Pored navedenog, vrši se i usklađivanje sa postojećim zakonskim rješenjima koja se primjenjuju na državne službenike i namještenike.

Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu. Navedeni izvještaj o radu je pokazatelj stanja rada i rezultata rada na dan 31.12.2018.godine, urađen na temelju svih evidencija predmeta i poduzetih radnji.

Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je dala saglasnost na Plan rada Zavoda po službama za 2019. godinu.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo SBK za 2018. godinu.
- Izvještaj o izvršenju Finansijksog plana Zavoda za javno zdravstvo SBK za 2018. godinu.
- Izviještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalnog direkcije za ceste za 2018. godinu.
Kantonalna direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o prihvatanju izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2018.godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije Tekući transferi - subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2019. godini.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019.g. Odlukom se ovlašćuje navedeno ministarstvo da do imenovanja direktora Fonda za zaštitu okoliša SBK, upravlja poslovima raspodjele sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2019.godinu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za 2019. godinu sa stavke Budžeta SBK - Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata, sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za 2019. godinu, sa stavke Budžeta SBK - "Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i potpora radu ekoloških društava".
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih za zaštitu okolipa za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Predmet programa je subvencioniranje i dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša u ukupnom iznosu od 1.729.314,00 KM.
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2019. god. Ovom Odlukom odobrava se Program utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u godini u iznosu 1.000.000,00 KM
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Izgradnje kanalizacijskog kolektora u MP Gromiljak, općina Kiseljak iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, a u skladu sa Programom utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvaja se iznos od 5.639,17 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta Izgradnje kanalizacijskog kolektora u MP Gromiljak, općina Kiseljak i uplatit će se „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Utopljavanje zgrade srednje škole „Ivan Goran Kovačić“, Kiseljak iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, a u skladu sa Programom utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK izdvajaju se sredstva u iznosu 37.623,57 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta Utopljavanje zgrade srednje škole „Ivan Goran Kovačić“, Kiseljak i uplatit će se „KRISTAL“ d.o.o. Živinice.
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekt Utopljavanje - zamjena stolarije na Domu kulture Jajce, općina Jajce iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, a u skladu sa Programom utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se sredstva u iznosu 29.835,00 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta Utopljavanje-zamjena stolarije na Domu kulture Jajce, općina Jajce i uplatit će se „TEHNOMETAL“ d.o.o. Zenica.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta Srednjobosanskog kantona, za sufinansiranje 1. Sajma tekstila kože i obuće “Timodexpo 2019” koji će se održati od 23.04. do 26.04.2019.godine u Travniku, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM. Izdvojena sredstva isplatit će se suorganizatorima navedenog sajma Općina Travnik i REZ-a Zenica (regionalna razvojna agencija). 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata, za mjesec februar akademske 2018/19. godine, odlukom se raspoređuju sredstva u iznosu od 140.396,00 KM.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinasiranje osnovnih glazbenih/ muzičkih škola u 2019. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton, odlukom se izdvaja iznos od 166.666,66 KM za mjesec mart i april (III i IV mj.) 2019. godine.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge banjsko-klimatskog liječenja branioca, najpovoljniji ponuđač je Lječilište „REUMAL“ Fojnica, sa visinom ponude od 81.168,00 KM.

pogledano 2010 puta

Novosti

04.12.2019 Dana 03.12.2019. godine, u prostorijama Ministarstva privrede, održan je radni sastanak ministra, te...
04.12.2019 Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene...
29.11.2019 Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SB...
29.11.2019 Članovi Vlade SBK/KSB sa premijerom Tahirom Lendom upriličili su radnu posjetu Kantonalnom arhivu Tr...
26.11.2019 ...
« Decembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31