Sjednice Vlade SBK / KSB

10 Septembar
2018

Sazvana 98. sjednica Vlade SBK-2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
98. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 13. 9. 2018. godine, u 9 sati

 

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 97. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - Stručna služba Vlade Kantona
2. Godišnji izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 20’17.godinu – Ured za evropske integracije

3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uniformi za čuvare šuma LOT 1 – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku košulja za čuvare šuma LOT 2 – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) opreme za očitanje digitalnog tahografa
b) radara i stacioniranih kućišta
8. Prijedlog odluka o davanju saglasnost za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) za uređenje dvorišta i odvoz otpada OŠ“Dubravica“, Vitez
b) za odvodnju oborinskih voda na lokacijama u MZ Šantići, Vitez
c) za utopljavanje zgrade SŠ “Ivan Goran Kovačić“, Kiseljak
d) za zamjenu krova na zgradi JU “Dom zdravlja Jajce“, Jajce

9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja za potrebe branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
10. Prijedlog odluke o poništenju postupka nabavke ortopedskih pomagala za lotove 1,2 i 4. – Kantonalna uprava za branioce
11. Prijedlog odluke o poništenju postupka nabavke ortopedskih pomagala za lot 3. – Kantonalna uprava za branioce
12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka nabavke ortopedskih pomagala . – Kantonalna uprava za branioce
13. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove

a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku vozila

14. Prijedlog odluke o izmjeni Plana centralne javne nabavke za korisnike budžeta Kantona za 2018.godinu – Ured za javne nabavke

15. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i tinte za printere – Ured za javne nabavke

16. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju prostorija – Ured za javne nabavke

17. Prijedlog odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za budžetske korisnike Kantona – Ured za javne nabavke

a) za nabavku mrkog uglja
aa) rješenje o imenovanju komisije za nabavku mrkog uglja
b) za nabavku lož ulja
bb) rješenje o imenovanju komisije za nabavku lož ulja
c) za nabavku ogriievnog drveta
cc) rješenje o imenovanju komisije za nabavku ogrijevnog drveta
d) za nabavku uglja lignita
dd) ) rješenje o imenovanju komisije za nabavku uglja lignita

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku stalnih sredstava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Saglasnpost za sklapanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede

22. Saglasnost za zaključivanje ugovora o zakupu sa BHRT za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova

23. Izvještaji o radu inspekcija za mjesec septembar 2018. godine
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo finansija

 

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1657 puta

Novosti

16.10.2019 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
15.10.2019 Na osnovu odredbi člana 20; 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji...
11.10.2019 Danas je u Travniku, na lokaciji novoizgrađene zgrade u Docu na Lašvi, upriličena dodjela ključeva s...
04.10.2019 Č E S T I T K A   U povodu obilježavanja 5. oktobra – Svjetskog dana prosvjetnih radnika, u i...
02.10.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upra...
« Oktobar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31