Sjednice Vlade SBK / KSB

04 Septembar
2018

Sazvana 97. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
97. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 6.9. 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D


1. Zapisnik sa 96. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - Stručna služba Vlade Kantona

2. Izvještaj o poslovanju Šumskoprivrednog društva „Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, za 2017. godinu – direktor društva

3. Izvještaj o reviziji financijskih izvještaja Šumskoprivrednog društva „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, za 2017. godinu – direktor društva

4. Izvještaj o financijskoj reviziji Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2017. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke

6. Prijedlog zaključka o proceduri provođenja postupka izravnog sporazuma – Ured za javne nabavke

7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

8. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo financija

a) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i OŠ „Turbe“
b) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Kantonalne uprave za civilnu zaštitu
c) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove

 9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za izvršenje sudskih odluka – Ministarstvo financija

a) Za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu, broj: AP-4655/17 od 2.7.2018.godine
b) Za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu, broj: AP-4781/17 od 23.4.2018.

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve budžeta Kantona za potporu u liječenju za Dušicu Marić – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Hrvatsku bolnicu Dr.fra Mato Nikolić Nova Bila - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta Kantona za sufinanciranje Programa zapošljavanja stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo (VII mjesec akademske 2017/18) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

a) za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje od požara – LOT 1
b) za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje s visina -LOT 2
c) za nabavku opreme za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite – LOT3

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku motornog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

19. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva (vozila) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

20. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnog sredstva (vozila) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

21. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenog motornog vozila za potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine

23. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge certificiranja po standardu ISO 9001:2015 – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu

24. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu

25. Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača na poslovima renoviranja i dogradnje zgrade Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv

26. Saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredskog namještaja za Općinski sud u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

27. Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge nadzora nad izgradnjom Srednje škole Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

28. Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju podrumskih prostorija u Mješovitoj srednjoj školi Bugojno– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

29. Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila - Kantonalni zavod urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

30. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

31. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku peleta za potrebe OŠ „Kaćuni“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

32. Saglasnost za produljenje ugovora o djelu za implementaciju projekta uspostavljanja LPR kamera na području Kantona – Ministarstvo unutrašnjih poslova

33. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta u PS Travnik – Ministarstvo unutrašnjih poslova

34.Prijedlog odluke o izmjeni Plana nabavki roba i usluga Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2018.godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

35. Saglasnost na dopunu Plana javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2018. godinu – Služba za zajedničke poslove

36. Izvještaj radne grupe o usklađivanju strukture ispravke vrijednosti sa strukturom stalnih sredstava nižih potrošačkih jedinica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

a) Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima interresorne radne grupe 

37. Razrješenja i imenovanja 

a) Rješenje o izmjeni rješenja o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

  

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1282 puta

Novosti

16.07.2019 S P I S A K korisnika sredstava čiji projekti NE ISPUNJAVAJU formalno - pravne uslove javnog poziva...
16.07.2019 Obavještavaju se privredni subjekti sa područja Srednjobosanskog kantona koji dostavljaju redovne iz...
15.07.2019 Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona Ministarstvo privrede je...
08.07.2019 Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni pre...
05.07.2019 Na inicijativu Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona dana 04.07.2019. godine u prostorijama...
« Juli 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31