Sjednice Vlade SBK / KSB

17 Juli
2018

Sazvana 95. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
95. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 19. 7 . 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 94. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona

2. Statut Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Saglasnost za zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih poslova na izradi Liste lijekova
b) Prijedlog zaključka o ovlaštenju Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za utvrđivanje Liste lijekova i visine pomoći koja se odobrava osiguranim osobama - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

4. Prijedlog odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekova koji se koriste za teža stanja i obljenja koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ''odvodnja oborinske kanalizacije u naselju Kineska četvrt MZ Centar II'', općina Novi Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za regulaciju korita rijeke Lašve, općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (organiziranje sajmova, izložbi, edukacija) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za izgradnju vodovoda Kraljevice - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za izradu'' Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Trebešnica'', općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za ''Izgradnju rezervoara za vodu u MZ Gornja Rovna'', općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć obiteljima smrtno stradalih djelatnika Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sport - kotizacija klubovima za jesenji dio sezone 2018./2019. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za čišćenje korita i obala rijeka na području općine Vitez - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za sufinansiranje radova na sanaciji klizišta Radova, općina Vitez - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Fojnica za sufinansiranje sanacije puta u MZ Dusina, općina Fojnica - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Gornji Vakuf-Uskoplje za sufinansiranje uređenje korita rijeke i izrade mosta u naselju Bistrica - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za sufinansiranje sanacije klizišta puta u naselju Rendići - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za sufinanciranje sanacije klizišta puta Bešpelj-Podovi - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu putničkog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

23. Izvještaj načelnika Općine Kreševo o utrošku sredstava za sanaciju klizišta u mjestu Crnići - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne uprave za borce (1.400,00 KM) - Uprava za borce

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne uprave za borce (5.149,01 KM) - Uprava za borce

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta za nabavu računarske opreme za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa - Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historjiskog naslijeđa

27. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnog sredstava - Ministarstvo finansija

28. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva - Ministarstvo finansija

29. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova

30. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga grijanja na pellet - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

31. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i razvoj softwera za Ured za javne nabavke - Ured za javne nabavke

32. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molerskih radova u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

33. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje hodnika i postavljenje PVC podova u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

34. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade Kantona

35. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka, broj: 01-05-282/18-20 od 26. 4. 2018. godine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

36. Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

37. Saglasnost za povećanje plaće namještenika zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskome sudu u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

38. Saglasnost za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

39. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove čistačice u PS Kreševo - Ministarstvo unutrašnjih poslova

40. Saglasnost za pokretanje procedura javnih nabavka za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

41. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ''Busovača'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

42. Inicijativa za donošenje odluke u skladu sa članom 26.a) Zakona o agencijama i unutrašnjim služba za zaštitu ljudi i imovine F BiH - Ministarstvo unutrašnjih poslova

43. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Stručne službe Vlade Kantona - sekretar Vlade Kantona

44. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu uredskih stolica za potrebe Ureda za zakonodavstvo - Ured za zakonodavstvo

45. Izviještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu - Skupština

46. Izvještaj o radu Regionalne ekonomske zajednice - Ministarstvo privrede

47. Izvještaj o radu Koordinacijskoga tijela za praćenje realizacije Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

48. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za II kvartal 2018. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova

49. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o Zaključku Vlade, broj: 01-05-412/2018-38 od 8. 6. 2018. godine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

50. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području izgradnje MHE ''Krušćica'', - Ministarstvo unutrašnjih poslova

51. Prijedlog zaključka u vezi sa popune radnog mjesta pomoćnika ministra za materijalno financijsko poslovanje u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa - predsjednik Vlade Kantona

52. Prijedlog zaključka o korištenju godišnjih odmora u Kantonalnim organima uprave za 2018. godinu - sekretar Vlade Kantona

53. Rješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Mirovnog vijeća za oblast osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu
b) Rješenje o imenovanju Mirovnog vijeća za oblast srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 715 puta

Novosti

12.10.2018 Danas je u zgradi Vlade, Premijer SBK Tahir Lendo, ugostio delegaciju iz Republike Turske. Tim povod...
05.10.2018 U povodu obilježavanja 5. oktobra – Svjetskoga dana prosvjetnih radnika, svim nastavnicama i nastavn...
20.09.2018 Vlada Srednjobosanskog kantona i Ministarstvo privrede ugostili su delegaciju privrednika iz Republi...
18.09.2018 Dana 18. 09. 2018. u zgradi Vlade SBK premijer SBK Tahir Lendo, ministar poljoprivrede, vodoprivrede...
11.09.2018 Čestitamo Novu hidžretsku 1440. godinu. ...
« Oktobar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31