Sjednice Vlade SBK / KSB

17 Juli
2018

Sazvana 95. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
95. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 19. 7 . 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 94. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade Kantona

2. Statut Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Saglasnost za zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih poslova na izradi Liste lijekova
b) Prijedlog zaključka o ovlaštenju Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za utvrđivanje Liste lijekova i visine pomoći koja se odobrava osiguranim osobama - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

4. Prijedlog odluke o Listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekova koji se koriste za teža stanja i obljenja koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ''odvodnja oborinske kanalizacije u naselju Kineska četvrt MZ Centar II'', općina Novi Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za regulaciju korita rijeke Lašve, općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (organiziranje sajmova, izložbi, edukacija) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za izgradnju vodovoda Kraljevice - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za izradu'' Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Trebešnica'', općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za ''Izgradnju rezervoara za vodu u MZ Gornja Rovna'', općina Busovača - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć obiteljima smrtno stradalih djelatnika Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sport - kotizacija klubovima za jesenji dio sezone 2018./2019. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za čišćenje korita i obala rijeka na području općine Vitez - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Vitez za sufinansiranje radova na sanaciji klizišta Radova, općina Vitez - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Fojnica za sufinansiranje sanacije puta u MZ Dusina, općina Fojnica - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Gornji Vakuf-Uskoplje za sufinansiranje uređenje korita rijeke i izrade mosta u naselju Bistrica - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za sufinansiranje sanacije klizišta puta u naselju Rendići - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za sufinanciranje sanacije klizišta puta Bešpelj-Podovi - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu putničkog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

23. Izvještaj načelnika Općine Kreševo o utrošku sredstava za sanaciju klizišta u mjestu Crnići - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne uprave za borce (1.400,00 KM) - Uprava za borce

25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne uprave za borce (5.149,01 KM) - Uprava za borce

26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta za nabavu računarske opreme za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa - Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historjiskog naslijeđa

27. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnog sredstava - Ministarstvo finansija

28. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva - Ministarstvo finansija

29. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova

30. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga grijanja na pellet - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

31. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje i razvoj softwera za Ured za javne nabavke - Ured za javne nabavke

32. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje molerskih radova u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

33. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje hodnika i postavljenje PVC podova u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

34. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade Kantona

35. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka, broj: 01-05-282/18-20 od 26. 4. 2018. godine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

36. Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskome sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

37. Saglasnost za povećanje plaće namještenika zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskome sudu u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

38. Saglasnost za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

39. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove čistačice u PS Kreševo - Ministarstvo unutrašnjih poslova

40. Saglasnost za pokretanje procedura javnih nabavka za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

41. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ''Busovača'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

42. Inicijativa za donošenje odluke u skladu sa članom 26.a) Zakona o agencijama i unutrašnjim služba za zaštitu ljudi i imovine F BiH - Ministarstvo unutrašnjih poslova

43. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Stručne službe Vlade Kantona - sekretar Vlade Kantona

44. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu uredskih stolica za potrebe Ureda za zakonodavstvo - Ured za zakonodavstvo

45. Izviještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu - Skupština

46. Izvještaj o radu Regionalne ekonomske zajednice - Ministarstvo privrede

47. Izvještaj o radu Koordinacijskoga tijela za praćenje realizacije Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

48. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za II kvartal 2018. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova

49. Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o Zaključku Vlade, broj: 01-05-412/2018-38 od 8. 6. 2018. godine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

50. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području izgradnje MHE ''Krušćica'', - Ministarstvo unutrašnjih poslova

51. Prijedlog zaključka u vezi sa popune radnog mjesta pomoćnika ministra za materijalno financijsko poslovanje u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa - predsjednik Vlade Kantona

52. Prijedlog zaključka o korištenju godišnjih odmora u Kantonalnim organima uprave za 2018. godinu - sekretar Vlade Kantona

53. Rješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Mirovnog vijeća za oblast osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu
b) Rješenje o imenovanju Mirovnog vijeća za oblast srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1074 puta

Novosti

15.02.2019 Danas je na III. vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona potvrđen novi saziv Vlade Sre...
11.02.2019 EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške po...
06.02.2019 Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i direktor Federalne uprave Civilne zaštite...
04.02.2019   Uputstvo za građane  Šta treba raditi za vrijeme poplave?   Za vrijeme poplave ...
30.01.2019 Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila ...
« Februar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28