Sjednice Vlade SBK / KSB

23 Maj
2018

Sazvana 89. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
89. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 24. 5 . 2018. godine, u 9 satiD N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 88. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije Projekata javno-prvitanog partnerstva - Ministarstvo privrede

4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

5. Izviještaj o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1-XII 2017. godine - Ministarstvo privrede

6. Konsolidovani izviještaj Vlade Kantona i budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2017. godine - Ministarstvo finansija

7. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za visoko školstvo, za V. mjesec akademske 2017./2018. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

8. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za glazbene škole za V. i VI. mjesec 2018. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za prijevoz učenika općine Jajce, za II. polugodište nastavne 2017. i 2018. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta 

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta: ''Izgradnja kanalizacije MZ Lug'', općina Bugojno - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta: ''Izrada projektnog zadatka za izradu karti poplavnog područja uz vodotoke II. kategorije na području općine Novi Travnik'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta: ''Regulacija rijeke Bile, općina Travnik'',- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu kopir aparata,- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu komunikacijskog zidnog ormarića - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo finansija
a) između Službe za zajedničke poslove i Općinskoga suda u Jajcu 
b) između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva pravosuđa i uprave
c) između Službe za zajedničke poslove i Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu

16 .Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za banjsko klimatsko liječenje - Uprava za borce

17. Prijedlog odluke o pokretanju i ovlaštenju postupka javne nabavke za banjsko klimatsko liječenje - Uprava za borce

18. Prijedlog izmjene Plana centralne javne nabavke za 2018. godinu - Ured za javne nabavke

19. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke auto guma i guma za motocikle - Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke auto guma i guma za motocikle

20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke materijala za održavanje higijene - Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke materijala za održavanje higijene

21. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku motornog vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove - Služba za zajedničke poslove

22. Prijedlog odluke o rashodovanju, prodaji i isknjižavanju vozila i auto guma - Ministarstvo unutarnjih poslova

23. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova
a) sanacija prostorija u zgradi PS Donji Vakuf
b) rekonstrukcija krova na zgradi PS Gornji Vakuf-Uskoplje
c) nabava i ugradnja stolarije u PS Busovača
d) rekonstrukcija terase na ulazu u PS Gornji Vakuf-Uskoplje
e) nabava 40 komada službenih pištolja

24. . Saglasnost za prijem državnog službenika - Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

25. Zahtjev PD ''Vlašić'', d. o. o., Vitez, i drugih za oslobađanje plaćanje sudskih troškova - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

26. Saglasnost na Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Hercegovačke banke, d. d., Mostar u likvidaciji - Ministarstvo finansija

27. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

28. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Srednjobosanskog kanatona za 2018. godinu - Ministarstvo finansija

29. Izviještaj o utrošku sredstava Tekuće zalihe Budžeta za I. kvartal 2018.godine premijera Kantona i ministra financija - Ministarstvo finansija

30. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nabavu klima uređaja za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

31. Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti direktora MSŠ ''Jajce'', u osnivanju- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 827 puta

Novosti

12.10.2018 Danas je u zgradi Vlade, Premijer SBK Tahir Lendo, ugostio delegaciju iz Republike Turske. Tim povod...
05.10.2018 U povodu obilježavanja 5. oktobra – Svjetskoga dana prosvjetnih radnika, svim nastavnicama i nastavn...
20.09.2018 Vlada Srednjobosanskog kantona i Ministarstvo privrede ugostili su delegaciju privrednika iz Republi...
18.09.2018 Dana 18. 09. 2018. u zgradi Vlade SBK premijer SBK Tahir Lendo, ministar poljoprivrede, vodoprivrede...
11.09.2018 Čestitamo Novu hidžretsku 1440. godinu. ...
« Oktobar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31