Sjednice Vlade SBK / KSB

02 Mart
2018

Sazvana 80. sjednica Vlade SBKNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
80. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za ponedjeljak, 5. 3. 2018.godine, u 11 sati

 

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 79. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaji o radu ministarstava za 2017. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa
3. Izvještaji o radu uprava, upravnih organizacija i službi za 2017. godinu:
a) Kantonalna uprava za pitanja branioca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
f) Kantonalna direkcija za ceste
4. Izvještaji o radu službi i ureda za 2017. godinu:
a) Stručna služba Vlade Kantona
b) Služba za zajedničke poslove
c) Kabinet premijera Kantona
d) Ured za zakonodavstvo
e) Ured za javne nabave
f) Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnosti, ISO standarde
5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja KSB/SBK za period 2016-2020. - Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
a). Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja KSB/SBK za period 2018 – 2020. godine - Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
6 . Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2017. godinu – direktor Agencije za privatizaciju
7. Prijedlog zakona o inspekcijama u Kantonu Središnja Bosna – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8. Pravilnik o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite braniteljske populacije- Uprava za branioce
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za sufinanciranje sanacije štete na gospodarskom objektu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
10. Prijedlog odluke o prihvatanju izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2017.godine Kantonalne direkcije za puteve – Kantonalna direkcija za puteve
11. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2017. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele s pozicije “Tekući transferi-Subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina” u 2018.godini – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele s pozicije “Transfer- Poticaji privredi” u 2018.godini – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih djelatnika u 2018. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport u 2018.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu u 2018.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Vlade Kantona Srednjobosanskog kantona (Izbor sportiste Kantona za 2017.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Vlade Srednjobosanskog kantona za sport (Potpora klubovima za natjecanja) – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za sufinanciranje “XXI. Otvorenog federalnog natjecanja učenika i studenata muzike Travnik-Novi Travnik 2018” - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova u OŠ “Berta Kučera” Jajce i OŠ “Braća Jezerčić” Jajce- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga potoka Jaglinac, za proizvodnju električne energije na području općine Novi Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa sa stavke ''Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko - kalendara i potpora radu ekoloških društava za 2018. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Prijedlog odluke o usvajanju Programa sa stavke ''Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata, za 2018. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2018.godini - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta za 2018. godinu, za sufinansiranje projekta: ''Poticanje obnovljenih izvora energije u Bosni i Hercegovini'' - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
28. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za upravljanje poslovima raspodjele sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu “Caritas” Bugojanskog dekanata ( za I. i II. Kvartal) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
31. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist OŠ”Dubravica” Vitez – Ministarstvo finansija
32. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u korist Ministarstva zdravstva isocijalne politike – Ministarstvo finansija
33. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku namještaja za potrebe Centra inspekcija Travnik – Ministarstvo privrede
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove
35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodatne radove na uspostavi računarske i telekomunikacijske opreme u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
36. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za usluge štampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabavke
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za nastavno osoblje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
38. Saglasnost za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog odluke o preraspodjeli srestava
b) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava
39. Saglasnost na plan nabavki roba i usluga za 2018. godinu
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstva pravosuđa i uprave
c) Ministarstva gospodarstva
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
e) Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
g) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog nasljeđa
h) Kabinet premijera Kantona
i) Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštine Kantona
j) Stručne službe Vlade Kantona
40. Saglasnost za nabavku auto navigacije i dva fiksna telefona za potrebe Kabineta premijera Kantona - Kabinet premijera Kantona
41. Saglasnost za raspisivanje oglasa za popunu radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
42. Saglasnost za pokretanje postupka za adaptaciju Odjela krim policije i kancelarije CIPS-a u PS Bugojno – Ministarstvo unutrašnjih poslova
43. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Bugojnu (zemljišni-knjižni referent) – Ministastvo pravosuđa i uprave
44 Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
45. Saglasnost na odgovore iz Upitnika Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
46. Izvještaj načelnika općine Kreševo o utrošku dodjeljenih sredstava za sanaciju štete na plastenicima u O.R. “Rasadnik” Kreševo – Katonalna uprava za civilnu zaštitu
47. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu martu 2018. - Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljiprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
d) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
48. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu martu 2018. - Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljiprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Kantonalni arhiv

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 2975 puta

Novosti

18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe ...
05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
« Septembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30