Sjednice Vlade SBK / KSB

17 Decembar
2018

Sazvana 107. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
107. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 20.12. 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 34. vanredne sjednice Vlade Srednjobosasnkog kantona – Stručna služba
2. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja policijskih službenika Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo unutrašnjih poslova
3. Program rada Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu - Služba za zapošljavanje
4. Program rada Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2019. godinu - Agencija za privatizaciju
5.Prijedlog programa o dopunu Programa o raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama - Skupština Kantona
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za licenciranje mobilne deskop Aksis aplikacije - Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za izgradnju novih kancelarija za psihologa i inspektore za zaštitu od požara u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova- Ministarstvo unutrašnjih poslova
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za ugradnju stolarije u PS Vitez- Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za nabavku opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog odluke o isknjižavanju iz knjigovodstvene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova nekretnine na parceli k.č. broj: 300/2 - Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, sa pozicije ''Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za poticaj šumama - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Bugojno'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Fojnica'' - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za nabavu namještaja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za sanaciju tvrđave Stari grad Kaštela, općina Kiseljak - Ministarstvo financija
17. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša - Ministarstvo financija
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za socijalno osiguranje učenika - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć ugroženim učenicima - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za djecu s posebnim potrebama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za stručno usavršavanje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć vjerskim zajednicama - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave - Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Prijedlog odluke o uplati sredstava na račun općina Bugojno i Travnik u svrhu realizacije projekata infrastrukture za 2018. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica - Skupština Kantona
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku namještaja za potrebe Uprave za borce- Kantonalna uprava za branioce
27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja branilaca za 2019. godinu - Kantonalna uprava za branioce
28. Stav Vlade u vezi zahtjeva za implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru projekta: ''Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini'', za Federaciju Bosne i Hercegovine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Prijedlog odluke o izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabavke
30. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke za 2018. godinu - Ured za javne nabavke
31. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle - Ured za javne nabavke
32. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila (LOT 1 i LOT 2) - Ured za javne nabavke
33. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje zaposlenih - Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje zaposlenih
34. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara - Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara
35. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu - Ured za javne nabavke
36. Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe srednjih i osnovnih škola Srednjobosanskog kantona (4 + 1 škole) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
37. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ''Mehurići'', Mehurići i Osnovne škole ''Edhem Mulabdić'', Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
38. Saglasnost na Odluku Općinskoga vijeća Donji Vakuf za zamjenu zemljišta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf - Ministarstvo unutrašnjih poslova
39. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavku namještaja i kafe aparata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
40. Saglasnost za dogradnju dimnjaka na zgradi Policijske ispostave Dobretići - Ministarstvo unutrašnjih poslova
41. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za popis sredstava izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona
b) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog koordinacijskog tijela Vlade Srednjobosanskog kantona za pračenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Srednjobosanskom kantonu

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

pogledano 1170 puta

Novosti

18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe ...
05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
« Septembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30