Sjednice Vlade SBK / KSB

12 Septembar
2018

Saopštenje sa 98. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaSaopštenje sa 98. sjednice Vlade SBK - 2018. godina

 

-Vlada je usvojila zapisnik sa 97. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona
-Vlada je usvojila Godišnji izvještaj  o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu -Ured za evropske integracije

Na prijedlog Ministarstava Vlada je usvojila

-Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina- Ministarstvo privrede.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uniformi za čuvare šuma LOT 1 – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku košulja za čuvare šuma LOT 2 – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova.
-Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova:
a) opreme za očitanje digitalnog tahografa
b) radara i stacioniranih kućišta
-Prijedlog odluka o davanju saglasnost za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova:
a) za uređenje dvorišta i odvoz otpada OŠ“Dubravica“, Vitez
b) za odvodnju oborinskih voda na lokacijama u MZ Šantići, Vitez
c) za utopljavanje zgrade SŠ “Ivan Goran Kovačić“, Kiseljak
d) za zamjenu krova na zgradi JU “Dom zdravlja Jajce“, Jajce
-Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja za potrebe branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce.
-Prijedlog odluke o poništenju postupka nabavke ortopedskih pomagala za lotove 1,2 i 4. – Kantonalna uprava za branioce.
-Prijedlog odluke o poništenju postupka nabavke ortopedskih pomagala za lot 3. – Kantonalna uprava za branioce.
-Prijedlog odluke o pokretanju postupka nabavke ortopedskih pomagala . – Kantonalna uprava za branioce.
-Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove:
a) odluke o izdvajanju sredstava za nabavku vozila
-Prijedlog odluke o izmjeni Plana centralne javne nabavke za korisnike budžeta Kantona za 2018.godinu – Ured za javne nabavke.
-Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera i tinte za printere – Ured za javne nabavke.
-Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju prostorija – Ured za javne nabavke.

-Prijedlog odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za budžetske korisnike Kantona – Ured za javne nabavke:

a) za nabavku mrkog uglja
aa) rješenje o imenovanju komisije za nabavku mrkog uglja
b) za nabavku lož ulja
bb) rješenje o imenovanju komisije za nabavku lož ulja
c) za nabavku ogrijevnog drveta
cc) rješenje o imenovanju komisije za nabavku ogrijevnog drveta
d) za nabavku uglja lignita
dd) rješenje o imenovanju komisije za nabavku uglja lignita
-Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
-Prijedlog za izmjenu Zaključka broj: 01-05-697/18-30 od 06.09.2018.godine - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.
-Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.
-Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.
-Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javne nabave i programa raspodjele sredstava sa pozicije ''Poticaji vodoprivredi'' za 2018. godinu- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za izdvajanje sredstava za račune općina Kantona sa pozicije ''Poticaji vodoprivredi'' za 2018. godinu- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o uplati sredstava na račune općina u svrhu realizacije projekata infrastrukture odobrenih Odlukom o raspodjeli sredstava infrastrukture za 2018. godinu- Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.
-Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za realizaciju projekata sa pozicije ''Poticaji vodoprivredi'' za 2018. godinu- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije na području općine Bugojno''- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije na području općine Jajce''- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije na području općine Fojnica''- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstv
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Regulacija oborinske odvodnje na lokalnom putu Silos-Mehurić, MZ Kaćuni, općina Busovača''- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta u vodoprivredi: ''Sanacija izvorišta na vodovodnom sistemu Bunar-Pavlovići-Brnjići, općina Dobretići- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluka o davanju suglasnost za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova:
a) izgradnja rasvjete u MZ Bučići, općina Novi Travnik
b) ugradnja prozora na objektu Dom kulture Topala-Nadioci, općina Vitez
c) izgradnja rezervoara u MZ Ivančica, općina Busovača
d) nabava materijala u MZ Hrasno, općina Busovača
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu za izvršenje Odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu - Ministarstvo financija.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu uredskih stolica - Ured za zakonodavstvo.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za organiziranje sajmova, izložbi i edukacija - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za zdravstvenu zašititu životinja na epizootiološkom području Kantona i zaštita zdravlja bilja- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za u poljoprivredi - primarna poljoprivredna proizvodnja - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada je dala sagalasnost
-Sklapanje ugovora o djelu za potrebe škola.
-Sklapanje ugovora o djelu u Ministarstvu privrede.
-Sklapanje ugovora o djelu za popunu upražnjenih radnih mjesta- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.
-Raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.
-Sklapanje ugovora o djelu za popunu upražnjenih radnih mjesta- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.
-Školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.
-Zaključivanje ugovora o zakupu sa BHRT za potrebe MUP-a
-Zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova:
a) nabava armaturnih mreža za MZ Hrasno - Krištine kuće, općina Busovača
b) nabava armaturnih mreža za naselje Lončari, MZ Kanonik, općina Busovača
c) nabava betona za MZ Hrasno - Krištine kuće, općina Busovača
d) izgradnja bazena za vodovod Kapak, MZ Ivančica - Ravan, općina Busovača
e) utopljavanje zgrade JU ''Zavičajni muzej'', Travnik
f) sanacija i rekonstrukcija poda u JU ''Dom zdravlja'', Donji Vakuf
g) za projekt ''Odvodnja oborinskih i slivnih voda sa kolnika i naselja Podgradina, MZ Vitez I'', općina Vitez.

Vlada je također usvojila
Izvještaji o radu inspekcija za mjesec septembar 2018. godine
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo finansija

pogledano 647 puta

Novosti

15.11.2018 Vladu Srednjobosanskog kantona posjetio je novoimenovani ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Br...
14.11.2018 Na temelju odredbi člana 34. Zakona o radu (Sl.novine Federacije BiH, br.: 26/16) i Zaključka Vlade ...
12.11.2018 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje (p...
09.11.2018 Obavještenje, Ovim putem obavještavamo javnost da objava na pojedinim portalima, a u vezi Javnog po...
08.11.2018 Predstavnici JU Centra za socijalni rad Jajce su danas, 8. novembra 2018. godine, održali edukaciju ...
« Novembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30