Sjednice Vlade SBK / KSB

12 April
2018

Saopštenje sa 84. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 83. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK u poljoprivredi u 2018. godini (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija, itd.).
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2018. godinu, pomoć poljoprivrednim proizvođačima.

- Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za poticaje u poljoprivredi u 2018. godini (interventna sredstva).
- Odluka o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini za epizootiološko područje SBK, zaštita zdravlja bilja u 2018. godini i način finansiranja mjera iz Budžeta SBK.
- Odluka o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (intervetna sredstva) i Program raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2018. godinu.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu „Paljike – Hum II“, općina Vitez sa koncesionara „Horizont“ d.o.o. Vitez na privredno društvo „TIKOP“ d.o.o. Vitez, kao novog koncesionara.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 95.163,97 KM za I i II mjesec školske 2017/ 2018. godine, kako slijedi: Općina Travnik – 1.595,22 KM, Općina Vitez – 2.786,66 KM, Općina Kreševo – 19.685,69 KM, Općina Kiseljak – 13.016,56 KM, Općina Dobretići – 5.278,00 KM, Općina G.Vakuf/ Uskoplje – 26.589,17 KM, Općina Jajce – 14.134,49 KM i Općina Bugojno – 12.078,18 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.800,00 KM kako slijedi:
o OŠ “Dubravica“ Vitez-Preočica - 1.600,00 KM, (Doček 17 nastavnika bratske škole iz Turske koji dolaze u posjet školi)
o OŠ „Bila“ Vitez - 600,00 KM, (Obilježavanje godišnjice postojanja i rada škole)
o OŠ „Nova Bila“ - 600,00 KM, (Obilježavanje godišnjice postojanja i rada škole)

Ured za javne nabavke za korisnike Budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o Izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinu.
Donesena je i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za tonere i tinte za potrebe korisnika Budžeta SBK, procijenjena vrijednost nabavke je 335.205,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge banjsko-klimatskog lijećenja i medicinske rehabilitacije za pripadnike boračke populacije za budžetsku 2018. godinu, najpovoljniji ponuđač je Lječilište „Reumal“ Fojnica.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za izgradnju vodovoda Vrila u MZ Kraljevice, općina Travnik.

 

pogledano 1872 puta

Novosti

05.12.2018 Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16), Vl...
04.12.2018 Sanacije klizišta na regionalnom putu R413a; Vitovlje-Babanovac-Travnik-Han Bila-Ovnak, dionica; Han...
28.11.2018 U Kabinetu premijera SBK gospodina Tahira Lende održan je sastanak kojem su prisustvovali Sekretar U...
23.11.2018 U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitke svim građanima S...
22.11.2018 U organizaciji OSCE-a i APIK-a, 21. novembra 2018. godine, u Franšiznom centru u Vitezu, održana je ...
« Decembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31