Sjednice Vlade SBK / KSB

15 Februar
2018

Saopštenje sa 79. sjednice Vlade SBK 2018.g.Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 78. sjednice.
Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatka na plaće.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje na Prednacrt Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, i uputila u dalju proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona“ utvrđenog Budžetom SBK za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odlukom se vrši preraspodjela sredstava previđenih u Budžetu SBK za 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove SBK i Srednje škole „Uskoplje“, Gornji Vakuf- Uskoplje, vrši se preraspodjela sredstava u iznosu od 5.800,00 KM za rekonstrukciju i investicijsko održavanje.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odlukom se vrši preraspodjela sredstava previđenih u Budžetu SBK za 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove SBK i Osnovne škole „Kiseljak 1“, Bilalovac, vrši se preraspodjela sredstava u iznosu od 5.400,00 KM za rekonstrukciju i investicijsko održavanje.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odlukom se vrši preraspodjela sredstava previđenih u Budžetu SBK za 2018. godinu između Službe za zajedničke poslove SBK i Osnovne škole „Jajce“, Krušćica, vrši se preraspodjela sredstava u iznosu od 80.000,00 KM za rekonstrukciju i investicijsko održavanje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK općini Dobretići, za prvi kvartal 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM, za period januar – mart 2018. godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje upravnih organizacija – Zavod za javno zdravstvo SBK, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava Savezu penzionera Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog saveza za 2018. godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, na ime pomoći za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne darovaoce krvi, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanjusredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, na ime pomoći za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“, odlukom se izdvaja iznos od 32.500,00 KM na ime pomoći za rad navedenog društva, za prvi i drugi kvartal 2018. godine.
- Odluka o instaliranju postrojenja za obradu opasnog medicinskog-infektivnog otpada i utvrđivanja naknade za pružene usluge obrade, postrojenje za obradu instalirat će se u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo SBK i JU Doma zdravlja Bugojno.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaje o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 145.575,00 KM, za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata za I mjesec tekuće godine.
- Odluka o izdvajanju i utrošku sredstava za nabavku kotla na pelet u O.Š. „Kiseljak 1“ Bilalovac, odlukom se izdvaja iznos od 5.387,85 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Bioenergi“ d.o.o. Vitez kao najpovoljnijem ponuđaču.
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje za osnove i srednje škole.
- Odluka o davanju saglasnosti za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu O.Š. „Dubravica“ Vitez, za rekonstrukciju vanjske stolarije, procjenjena vrijednost 15.000,00 KM.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija (roba, usluga, radova) Centralne javne nabavke za 2018. godinu, dodaju se dodatne dvije kategorije.
- Odluka o usvajanju PlanaCentralne javne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinu.

Usvojeni su i slijedeći planovi nabavki:
- Plan nabavki za 2018. godinu za potrebe Ureda za javne nabavke.
- Plan nabavki za 2018. godinu za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite.
- Plan nabavki za 2018. godinu za potrebe Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu.

pogledano 1659 puta

Novosti

14.03.2019 SVEČANA MANIFESTACIJA „MEĐUNARODNI DAN ŠUMA - 2019” Travnik, 21. mart 2019. godine U cilju podizanj...
14.03.2019 Ministarstvo privrede, u saradnji sa USAID-om i Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna ...
12.03.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku, 28.02.2019.godine, obilježen je Dan civilne zašt...
11.03.2019 U Ministarstvu prostornog uređenja,građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB d...
11.03.2019   Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i ...
« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31