Sjednice Vlade SBK / KSB

30 Oktobar
2018

Saopštenje sa 102. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 101. sjednice.

Na prijedlog Službe za zapošljavanje SBK, Vlada SBK je dala saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje SBK za 2019. godinu.

 

Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje na Nacrt Sporazuma i Nacrt završnog protokola o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i SR Njemačke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijdeće:
- Zaključak o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju na tržištu prirodne mineralne vode i sličnih proizvoda na lokalitetu Kiseljak – Klokoti, općina Kiseljak.
- Odluka o dodjeli koncesije za istražne radove eksploataciju preradu, flaširanje i prodaju na tržištu prirodne mineralne vode i sl. proizvoda na lokalitetu Kiseljak i Klokoti, (bušotine: B-3, B-4, B-5 i DB-1), te za korištenje bunara tehnološke vode, na području općine Kiseljak, koncesija se dodjeljuje koncesionaru, preduzeću „Sarajevski kiseljak“ z.d.d. Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju šuma iz šumskoprivrednog područja „Fojničko“ Gospodarska jedinica: „Pogorelica-Garež“, dio odjela: 36 i 37, ukupne površine: 83197,00 m2 (8,319 ha) i prenosu na korištenje i raspolaganje općini Fojnica u druge svrhe koje daju veću trajnu korist, radi pripreme i provođenja Prostornog plana za područja „Požarna“ i „Ravnice“ u općini Fojnica.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odlukom se vrši preraspodjela sredstava u iznosu od 13.000,00 KM, između Službe za zajedničke poslobe i Srednje mještovite škole „Zijah Dizdarević“ Fojnica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, za općinu Dobretići za četvrti kvartal 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM za period oktobar – decembar 2018. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu“ (LOT 4), odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu - Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 6.500,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca, odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje mezarja i groblja, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 3.500,00 KM.
Na prijedlog Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmet nabavke – materijala za održavanje higijene. Ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 185.593,22 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalnog arhiva, donijela Odluku o poništenju postupka javne nabavke za renoviranje i izgradnju zgrade arhivskog depoa, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om je 250.000,00 KM. Odlukom se poništava navedeni postupak, jer nije dostavljenja nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog postupka za niže potrošačke jedinice, kako slijedi :
1. „Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik“ u Travniku za nabavku pametne table. Sredstva su obezbijeđena iz donacije (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke).
2. „Mješovitoj srednjoj školi Bugojno“ u Bugojnu za nabavku školske lektire. Sredstva su obezbijeđena iz donacije(Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke).
3. SŠ „Nikola Šop“ Jajce - Opremanje laboratorije za potrebe nastave za predmet: biologija,kemija i fizika, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 24.999,98 KM.
4. OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje, za rekonstrukciju krova na školskoj sali, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 20.300,00 KM.
5. MSŠ „Vitez“ Vitez- Instruktivna nastava za učenike saobračajne stručne škole, zanimanje vozač motornih vozila u školskoj 2018/20019. godini, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 44.282,16 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala Saglasnost za novu relaciju Karići - Hrastovi - OŠ„13.Rujan“ Jajce, te pokretanje odgovarajućeg postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Data je saglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora pružanja usluga grijanja decentraliziranim sistemom, putem korištenja energenta na drvni pelet za period do 19.09.2018. godine kada je potpisan Ugovor sa grupom ponuđača „BIOENERGI“ d.o.o Vitez i „VG-MONTING“ d.o.o. Vitez za sljedeće niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
1. OŠ „Dubravica“ Preočica (Ugovor na razdoblje od 4 godine sa poduzećem „BIOENERGI“ d.o.o. Vitez)
2. OŠ „Pajić Polje“ G.Vakuf-Uskoplje (Ugovor na razdoblje od 4 godine sa poduzećem „VG-MONTING“ d.o.o. Vitez)
3. OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac (Ugovor na razdoblje od 4 godine sa poduzećem „BIOENERGI“ d.o.o. Vitez).

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnost na Plan novčanih tokova za IV kvartal 2018. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava po provedenom postupku javne nabavke, za nabavku torbi za inspektore za potrebe Ministarstva privrede, odlukom se izdvaja iznos od 3.996,72 KM sa uračunatim PDV-om.

Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „ Izrada Glavnog projekta sekundarne vodovodne mreže za vodovod Karaula, općina Travnik “, u iznosu od 4.639,05 KM (sa PDV-om).
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Realizacija projekta vodovoda Suhi Do, MZ Mehurić, općina Travnik“, u iznosu od 9.994,12 KM ( sa PDV-om).
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Dopuna i usklađivanje Elaborata o zaštiti izvorišta vode koja se koristi za javno vodosnabdijevanje sa izvorišta Jaglenica i Dalečko vrelo sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva, u iznosu od 6.376,50 KM (sa PDV-om).
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018. godinu za realizaciju programa „Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma“. Odlukom se izdvaja iznos od 2.900,00 KM. Izdvojena sredstva upotrijebit će se za finansiranje aktivnosti po osnovu usvojenog programa utroška sredstava za „Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma“ i doznačiti će se Društvu sa ogranićenom odgovornošću „Kanal 6“ Travnik prema ispostavljenoj fakturi po zaključenom ugovoru.

pogledano 1982 puta

Novosti

13.08.2020 Obavještenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o objavljivanju Javnog poziva ...
11.08.2020 POSLOVNI SUBJEKTI KOJI NISU POTPISALI UGOVORE O IMPLEMENTACIJI ODOBRENIH SREDSTAVA   Ministar...
30.07.2020 Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama, svim građanima islamske vjeroispovijesti Srednjobosanskog kanto...
28.07.2020 Ministarstvo finansija Srednjobosanskog Kantona obavještava sve fizičke i pravne osobe, budžetske ko...
27.07.2020 JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FOND...
« August 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31