Sjednice Vlade SBK / KSB

27 Novembar
2017

Sazvana 71. sjednica Vlade SBK - 2017. godinaSazvana 71. sjednica Vlade SBK za četvrtak 30.11.2017. sa početkom u 9:00

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 70. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– sekretar Vlade Kanton

2.Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018. godinu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
3.Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu - sekretar Vlade Kantona
4. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2018. godinu - Agencija za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu
a) Odluka o izvršenju Finansijskog plana plan Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2018. godinu
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje poljoprivredi ( primarna poljoprivredna proizvodnja) za izgradnju štalskih objekata (2x) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć javnim poduzećima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve za sufinanciranje manifestacije "Otvorenje zimske turističke sezone u KSB/SBK) – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi, za sufinanciranje Međunarodne konferencije (LOT 4) – Ministarstvo privrede
11.Prijedlog odluke i izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, po apelaciji Slavice Marjanović i drugi - Ministarstvo finansija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kućišta za stacionirane radare – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog odluke o isplati naknade za prijevoz policajcima na relaciji Jajce- Dobretići – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava u Drugoj osnovnoj školi Bugojno, namijenjenih za rekonstrukciju sale u PO Vesela - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15.Prijedlog odluke davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16.Prijedlog odluke davanju suglasnosti srednjoj školi za sklapanje ugovora o djelu za upražnjeno radno mjesto - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava na ime potpore za liječenje Jelene Vidović - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu ortopedskih pomagala za 2018. godinu - Uprava za borce
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinansiranje projekta"Sanacija klizišta u naselju Preočica" – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinansiranje štete na privrednom objektu SenadaKajtaza – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinansiranje štete na privrednom objektu Pave Ljubosa– Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
22. Izvještaji načelnika općina o utrošku doznačenih sredstava iz Budžeta Kantona - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje
b) Načelnika općine Bugojno
23. Izvještaji Odjela interne revizije o praćenju provođenja preporuka – Ministarstvo finansija
a) Izvještaj o praćenju provođenja preporuka koje su date u Reviziji provođenja postupaka javnih nabavki za računarsku opremu u 2016.godini
b) Izvještaj o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji planiranja javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova
c) Izvještaj o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostorija kod Službe za zajedničke poslove, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta i Kantonalnog suda u Novom Travniku
d) Izvještaj o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostora za ministarstva, uprave i škole
24.Informacija u vezi prestanka rada Komisije za javne nabave Vlade Srednjobosanskog kantona - Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog odluke o isplati naknade članovima Komisije za javne nabavke
25. Saglasnost za utvrđene kriterije izbora kandidata za člana Ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Saglasnost za sanaciju krova na zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
27.Saglasnost za nabavku motornih vozila za potrebe Ministarstva privrede ( 5 škoda fabia) – Ministarstvo privrede
28. Mišljenje na Nacrt Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju i na Nacrt ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju - Ministarstvo privrede
29. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu sa Enisom Bosto za obavljanje poslova pomoćnika direktora za pravne, opće i materijalne poslove, strukturu i obuku za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Uprava za civilnu zaštitu
30. Razmatranje problematike naknade troškova za izvršenje mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u JZU Sokolac – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Razmatranje informacije ŠGD ''Šume Središnje Bosne /Srednjobosanske šume'', d. o. o., Donji Vakuf, o nezakonitoj uknjižbi imovine u Republici Hrvatskoj u korist ''Šipad'', d. d., Sarajevo - Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Mišljenje u vezi implementacije mjera efikasnosti u okviru projekta ''Energetska efikasnost u BiH'', za Federaciju Bosne i Hercegovine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing

pogledano 924 puta

Novosti

04.11.2019 Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u...
31.10.2019 Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018.godine kao i Zaklj...
30.10.2019  Ured za Evropske integracije, fondove, odnose javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu...
29.10.2019 U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prir...
16.10.2019 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
« Novembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30