Sjednice Vlade SBK / KSB

01 Decembar
2017

Saopštenje sa 71.sjednice Vlade SBK 2017.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 70.sjednice.

Usvojen je i Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na mišljenje na Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

Agencija za privatizaciju je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju SBK za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za poticaj i podršku izgradnje štalskih objekata poljoprivrednim proizvođačima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 37.492,13 KM, sredstva će biti utrošena za poticaj i podršku za izgradnju štalskih objekata poljoprivrednim proizvođačima (10.000,00 KM), podrška projektima u poljoprivedi (25.492,13 KM) i podršku organskoj poljoprivrednoj proizvodnji (2.000,00 KM).
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim preduzećima) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za podršku edukacije udruženja - Udruženje građana – proizvođača malina „Zdrava malina“ Gornji Vakuf-Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva iz ove odluke biti će utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstva tekuće rezerve Vlade SBK, za sufinanciranje manifestacije “Otvorenje zimske turističke sezone u Srednjobosanskom kantonu”, koja će se održati na Vlašiću u periodu od 22. - 24.12.2017.god., odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će biti doznačena Turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava , sa pozicije Transfer – poticaj privredi 2017.(LOT 4 ), za financiranje Međunarodne konferencije, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će biti doznaćena organizatoru Međunarodne konferencije Internacionalnom Univerzitetu u Travniku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a SBK (kućišta sa pripadajućom opremom za stacionarne radare), odlukom se izdvaja iznos od 69.746,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „MIBO Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava u Drugoj osnovnoj školi, Bugojno namijenjenih rekonstrukciji sale PO Veseloj, i izradu drvarnika u krugu PO Vesela, odlukom se izdvaja iznos od 4.997,77 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču ZR „Neimar“ Bugojno,
- Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.

Na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke ortopedskih pomagala za korisnike branilačko invalidske zaštite za 2018. godinu, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 512.820,00 bez PDV-a.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta u naselju Preočica – općina Vitez“, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM za sufinansiranje projekta, sredstva će se doznačiti na depozitni račun općine Vitez,
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Busovača, za sufinansiranje sanacije štete na privrednom objektu – štala Senada Kajtaza, odlukom se izdvaja iznos od 4.500,00 KM za sufinansiranje, sredstva će se doznačiti na račun općine Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Busovača, za sufinansiranje sanacije štete na privrednom objektu – štala Pave Ljubasa, odlukom se izdvaja iznos od 5.497,85 KM za sufinansiranje, sredstva će se doznačiti na račun općine Busovača.

Usvojeni su i Izvještaji načelnika općina o utrošku doznačenih sredstava iz Budžeta SBK za općine Gornji Vakuf-Uskoplje i Bugojno, na prijedlog iste uprave.
Vlada SBK je usvojila Izvještaje Odjela interne revizije o praćenju provođenja preporuka javnih nabavki i izvještaj o praćenju provođenja preporuka o Reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostorija.

Data je i saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK za pokretanje postupka direktnog sporazuma za sanaciju krova na zgradi MUP-a, u iznosu od 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na mišljenje na Nacrt Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju i Nacrt ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM kako slijedi:
• Udruga zdrav život, ILIDŽA (Škola rukometa Jasmina Mrkonje), podrška za održavanje VI. Rukometnog ljetnog kampa „HTC Vlašić 2017.“, za perspektivne rukometaše, rukometašice i za djecu sa umanjenim sposobnostima, 1.000,00 KM
• Udruga za promidžbu mininogometa i rekreacije, Vitez (Potpora radu - III. Mjesto na Europskom mininogometnom prvenstvu u Hrvatskoj Među 8. reprezentacija na Europskom mininogometnom prvenstvu u Mađarskoj, Među 8. reprezentacija na Europskom mininogometnom prvenstvu u Češkoj, Među 8. reprezentacija na Europskom mininogometnom prvenstvu u Tunisu) 1.000,00 KM
- Odluka o akontativnoj rapodjeli sredstava za finansiranje troškova prijevoza učenika onsovnih škola za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 249.776,78 KM za IX mjesec školske 2017/2018. godine.
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju radijatora i ostale prateće opreme za centralno grijanje u O.Š. „Kiseljak 1“ Bilalovac, P.Š. „Bilalovac“, odlukom se izdvaja iznos od 14.063,27 KM, sredstva će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Interming“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za rekonstrukciju područne škole „Vlahovići“ O.Š. „Turbe“ Turbe, odlukom se izdvaja iznos od 21.964,85 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Kula Mont“ d.o.o. Žepče.
- Odluka o dodjeli ugovora za rekonstrukciju vodovodne mreže u O.Š. „Novi Travnik“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 19.996,47 KM, a ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Mehurić“ Mehurići za prvo polugodište nastavne 2017/2018 godine, odlukom se izdvaja iznos od 117.851,64 KM.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Berta Kučera“ Jajce za prvo polugodište nastavne 2017/2018 godine, odlukom se izdvaja iznos od 22.444,06 KM.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, u iznosu od 127.300,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje procedure nabavke peći za zagrijavanje zgrade PS Busovača, procjenjena vrijednost nabavke je 6.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske cijevi u dijelu ulice Poturmahala, općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se potpisati sa GPD „Teling“ d.o.o. Travnik, sa visinom ponude od 32.841,90 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za finansiranje projekte proširenja mosta u MZ Rankovići, općina Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju i isplati sredstava iz ostvarenih ušteda sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu, odlukom se izdvajaju sredstva kako slijedi:
• Za odvodnju otpadnih voda na groblju u mjestu Pavić Polje, odobrava se isplata novčanih sredstava na račun Župe Srca Marijina, Skopaljska Gračanica –Humac u iznosu 10.000,00 KM.
• Za nastavak projekta izgradnje rezervoara Orunj, odobrava se isplata novčanih sredstava Općini Kreševo u iznosu 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz ostvarenih ušteda sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu, izdvajaju se novčana sredstva kako slijedi:
• Za zamjenu kotla za grijanje zgrade HKD Napredak, općina Vitez izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000,00 KM.
• Za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže ulice Grada Zaprešića, općina Kiseljak izdvajaju se sredstva u iznosu 7.000,00 KM.
• Za odvodnju otpadnih voda na stadionu NK „Vitez“, općina Vitez izdvajaju se sredstva u iznosu 5.500,00 KM.
• Za izgradnju vodovoda Didaci MZ Potkraj, općina Travnik izdvajaju se sredstva u iznosu od 3.950,00 KM.
• Za nastavak izgradnje vodovoda Čabrino brdo-općina Travnik izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000,00 KM
• Za odvodnju oborinskih voda Vučji put MZ Stari grad, općina Travnik izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 KM.
• Za zamjenu stolarije kazališne dvorane u sklopu Hrvatskog doma, općina Vitez izdvajaju se sredstva u iznosu od 4.000,00 KM.
• Za nastavak izgradnje kanalizacione mreže „Podolac“ MZ Nova Bila, općina Travnik izdvajaju se novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM.
• Za izgradnju vodovoda „Čekrk“ MZ Buselji, općina Busovača, izdvajaju se sredstva u iznosu od 4.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec novembar 2017. godine, osnovica za obraćun plaće za mjesec novembar 2017. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM.

pogledano 2540 puta

Novosti

29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
« Juni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30