Sjednice Vlade SBK / KSB

25 Maj
2017

Saopštenje sa 57.sjednice Vlade SBK - 2017. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 56. Sjednice Vlade.

Na prijedlog zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisavati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, kao i cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transferi – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu,
- Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu,
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2017. godini,
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2017. godini, pomoć javnim preduzećima,
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2017. godini,pomoć privatnim preduzećima,
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva u 2017. godini) odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izgradnja vodovoda u naseljenom mjestu Bakije, na području općine Busovača, sredstva u iznosu od 6.999,08 KM će se doznačiti izabranom ponuđaču JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, sredstva u iznosu od 6.999,99 KM će se doznačiti izabranom ponuđaču „ES Hidrotechnics“ d.o.o. Sarajevo za realizaciju projekta: Izrada projekte dokumentacije za izgradnju kanalizacije na području MZ Poriče, općina Bugojno,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 4.773,60 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču preduzeću „Higracon“ d.o.o. Sarajevo za realizaciju projekta – Izrade projektnih zadataka za izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije na području općina Busovača i Kiseljaka,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 2.416,05 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču preduzeću „Higracon“ d.o.o. Sarajevo, za realizaciju projekta – Izrada projektnog zadatka za uređenje izvorišta i regulacija dijela vodotoka Dokuzi u općini Travnik,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču preduzeću „ES Hidrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, za realizaciju projekta – Izrada projektnog zadatka za izradu karti poplavnog područja uz vodotoke II kategorije na području općine Bugojno,
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava sa stavke D.1.) – interventna sredstva iz Programa utroška sredstava, sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u O.Š. „Dubravica“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 5.999,97 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,
- Odluka o utrošku sredstava za nabavku i ugradnju PVC prozora i vrata u O.Š. „Busovača“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Rolplast“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji oštećene stolarije u S.Š. „Vitez“, odlukom se izdvaja iznos od 5.754,63 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „MAKS“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o utrošku sredstava za nabavkz i ugradnju aluminijskih vrata na multimedijalnoj učionici u O.Š. „Kaonik“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 1.800,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Roplast“ d.o.o. Busovača,
- Odluka o utrošku sredstava za nabavku i ugradnju oluka u O.Š. „Han Bila“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 2.585,20 KM sredstva će se doznačit najpovoljnijem ponuđaču poduzeću SZR „Limar-S“ Travnik.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Plan novčanih tokova za II kvartal 2017. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka nabavke baterija za digitalne ručne radio stanice za potrebe MUP-a, procjenjena vrijednost nabavke je u iznosu 10.000,00 KM,
- Saglasnost za pokretanje postupka nabavke pištolja za potrebe MUP-a, procjenjena vrijednost nabavke je 90.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK je dala saglasnost za nabavku kombinovanih frižidera i ručnih frižidera sa opremom za potrebe navedenog ministarstva, procjenjena vrijednost je 1.100,00 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Protokola o saradnji sa UNDP-om, za nastavak Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 31. 12. 2016. godine, i uputila u skupštinsku proceduru.

Primljena je znanju Informacija o utrošku kapitalnih sredstava za niže potrošačke jedinice u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Informacija o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o korištenju sredstava Budžeta SBK za nabavku kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe Ureda, odlukom se izdvaja iznos od 3.697,20 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču HART d.o.o. i iznos od 2.056,75 KM, sredstva će se doznačiti ponuđaču JYSK d.o.o.

Ured za javne nabavke je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o korištenju sredstava Budžeta SBK za nabavku kancelarijskog materijala i opreme za potrebe Ureda, odlukom se izdvaja iznos od 3.302,61 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o raspodjelisredstavanamijenjenih za pomoćugroženimučenicima/ studentima, odlukom se izdvajaiznos od 30.000,00 KM,
- Odluka o utroškusredstava za izmjenustolarije u O.Š. „Dubravica“ Preočica, odlukom se izdvajaiznos od 5.068,39 KM, sredstvaće se doznačitinajpovoljnijemponuđaču „Pro Matic“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o utroškusredstava za rekontrsukcijugrijanja u O.Š. „Drubavica“ Preočica – PŠ „Bukve“, odlukom se izdvajaiznos od 2.014,50 KM, sredstvaće se doznalitinajpovoljnijemponuđaču „TrgoTen“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o utroškusredstavaidodjeliugovora za rekonstrukcijukrovaškoleisportskedvorane u O.Š. „Nova Bila“ Travnik, vrijednostugovoraje 79.030,19 KM, ugovorće se potpisatisanajpovoljnijimponuđačem „Monting-Z“ d.o.o. Zavidovići. 

KABINET PREMIJERA

pogledano 289 puta

Novosti

15.02.2019 Danas je na III. vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona potvrđen novi saziv Vlade Sre...
11.02.2019 EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške po...
06.02.2019 Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i direktor Federalne uprave Civilne zaštite...
04.02.2019   Uputstvo za građane  Šta treba raditi za vrijeme poplave?   Za vrijeme poplave ...
30.01.2019 Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila ...
« Februar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28