Sjednice Vlade SBK / KSB

11 Maj
2017

Saopštenje sa 55.sjednice Vlade SBK - 2017. godinaVlada SBK je usvojila zapisnike sa 23. vanredne i 54. redovne sjednice Vlade SBK.
Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o određivanju osnovice za plaću za april 2017. godine, osnovica za obračun plaće za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, za nosioce pravosudnih funkcija iznosi 105,01 KM,
- Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok za II kvartal 2017. godine, iznos naknade za sve budžetske korisnike iznosit će 8,34 KM.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za izradu idejnih projekata za zgradu PS Donji Vakuf, PS Kreševo, CIPS prostorija u PS Kiseljaku i PS Vitez, odlukom sei zdvaja iznos od 7.008,30 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Ledić arhitektura“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.850,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „TRGO TEN“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku peraća motornih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.149,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „FIS“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu Hrvatskoj bolnici Dr.fra Mato Nikolić, Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 10.518,30 KM na ime finansiranja popravke CT aparata,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu JU bolnici Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 45.000,00 KM na ime finansiranja nabavke CR-a, sistema za kompjuterizovanu radiografiju,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu JU bolnici Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 299.988,00 KM na ime finansiranja nabavke CT aparata,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu JU bolnici Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM na ime finansiranja adaptacije prostora za korištenje CT aparata.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinasiranje osnovnih glazbenih/ muzičkih škola u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 150.000,00 KM za V i VI mjesec tekuće godine,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organizovanog prijevoza za II obrazovno razdoblje nastavne 2016/2017 godine, odlukom se izdvaja iznos od 928,00 KM,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 367.597,88 KM za III mjesec školske 2016/2017 godine,
- Odluka o utrošku sredstava namjenjenih opremanju školske radionice u S.M.Š. „Zijah Dizdarević“ Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 5.915,40 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Unio Tehna“ d.o.o. Sarajevo,
- Odluka o utrošku sredstava za nabavku i ugradnju videonadzora, alarmnog, protuprovalnog i vatrodojavnog sistema u O.Š. „Mehmedalija Mak Dizar“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 3.360,82 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču A.E.Sigurnost d.o.o. Novi Travnik,
- Odluka o utrošku sredstava za adaptaciju učionice u O.Š. „Boris Čorić“ Kreševo, odlukom se izdvaja iznos od 5.643,86 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Bafas“ d.o.o. Kreševo,
- Odluka o utrošku sredstava za ugradnju elektro instalacije u O.Š. „Kiseljak 2“, Zabrđe, Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 5.988,93 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „EKU Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo,
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju i zamjenu krova na sali za tjelesni odgoj u O.Š. „Kaonik“ Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 24.803,67 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,

Na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2017. godinu za stipendiranje – školovanje djece branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 664.500,00 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za pitanje boraca da potpiše aneks ugovora sa dosadašnjim dobavljačem za nabavku otropedskih pomagala koji će važiti do okončanja postupka izbora novog ponuđača.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Služba za zajedničke poslove :
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavku: za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „DRR Auto“ d.o.o. Kiseljak,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavku: vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „DRR Auto“ d.o.o. Kiseljak,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavku: autolimarski i lakirerski radovi na vozilima, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „DRR Auto“ d.o.o. Kiseljak,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavku i ugradnju auto guma za vozila i motocikle u vlasništvu Vlade SBK, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavku: kancelarijskog materijala, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „IBRA“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavu ponuda za javnu nabavku: materijalna za tehničko održavanje zgrada, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „TRGO TEN“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: Građevinsko zanatski radovi na rekonstrukciji i uređenju prostorija u zgradi Vlade u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ), ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti Uredu za javne nabavke i Uredu za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu:
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe Ureda za javne nabave Srednjobosanskog kantona,
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za I. tromjesečje 2017. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
- Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u svibnju 2017. godine.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 141.864,00 KM za IV mjesec tekuće godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama za prvođenje odgovarajuće procedure javne nabavke kako slijedi:
- M.S.Š.“Jajce - 4.440,00 KM, Opremanje ureda direktora škole
- S.Š.“Vitez - 6.070,00 KM, Zamjena oštećene stolarije
- O.Š. „Dubravica“Preočica - 7.083,00 KM, Rekonstrukcija grijanja u P.Š.Bukve; zamjena stolarije u centralnoj školi
- S.S.Š.“Jajce - 6.000,00 KM, Nabavka opreme za elektrokabinet

KABINET PREMIJERA

pogledano 298 puta

Novosti

15.02.2019 Danas je na III. vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona potvrđen novi saziv Vlade Sre...
11.02.2019 EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške po...
06.02.2019 Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i direktor Federalne uprave Civilne zaštite...
04.02.2019   Uputstvo za građane  Šta treba raditi za vrijeme poplave?   Za vrijeme poplave ...
30.01.2019 Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila ...
« Februar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28