Ured za javne nabave / Pretraživanje dokumentacije 

Reuzltati pretrage:

U skladu sa članom 28. stav 4 .Zakona javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14),Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta/proračuna SBK/KSB( u daljem tekstu :Ured) po Zahtjevu Službe za zajedničke poslove organa SBK/KSB objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK objavljuje "PLAN CENTRALNIH JAVNIH NABAVKI ZA POTREBE KORISNIKA BUDŽETA SBK ZA 2018. GODINU"

U skladu sa članom 28. stav 4.Zakona javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14),Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta/ proračuna SBK/KSB ( u daljem tekstu :Ured) po Zahtjevu Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

Stranica 1 od 2