Novosti / Obavještenja

24 April
2018

Sazvana 86. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
86. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 26 .4. 2018.godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 85. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Mišljenja na federalni Prednacrt zakona o pravima demobilisanih branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branoce
3. Mišljenje o Inicijativi za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa uprave - Ministarstvo praosuđa i uprave
5. Prijedlog odluke o prijenosu vlasništva nad zgradom Vlade (pritvor) – Služba za zajedničke poslove
6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo finansija
a) Odluka u iznosu od 11.031,75 KM
b) Odluka u iznosu od 243,59 KM
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje odluke Ustavnog suda BiH – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Centralne popisne komisije – Predsjednik komisije
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku terenskih motornih vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Saglasnost za nabavku opreme ( komunikacijski zidni ormar) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog odluke o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava
17. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka Vlade broj: 01-05-1072/17-11 od 14.12. 2017.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Saglasnost za nabavku foto aparata – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
19. Saglasnost na Ugovor o obavljanju knjigovodstvenih poslova u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za prijem državnih službenika u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za održavanje informacijskog sustava EMIS - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Saglasnost za uvećanje plaće državnom službeniku za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo finansija
24. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo unutrašnjih poslova
25. Zahtjev za dodjelu sredstava ostvarenih prodajom motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Informacija o zahtjevu za pristup informacijama o statusu visokoškolske ustanove Sveučilište EPOHA, Vitez - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Informacija po zaključku Vlade o tužbi Federalne agencije za privatizaciju protiv Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalno javno pravobranilaštvo

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1131 puta

Novosti

15.11.2018 Vladu Srednjobosanskog kantona posjetio je novoimenovani ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Br...
14.11.2018 Na temelju odredbi člana 34. Zakona o radu (Sl.novine Federacije BiH, br.: 26/16) i Zaključka Vlade ...
12.11.2018 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje (p...
09.11.2018 Obavještenje, Ovim putem obavještavamo javnost da objava na pojedinim portalima, a u vezi Javnog po...
08.11.2018 Predstavnici JU Centra za socijalni rad Jajce su danas, 8. novembra 2018. godine, održali edukaciju ...
« Novembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30