Novosti / Obavještenja

24 April
2018

Sazvana 86. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu članka 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
86. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 26 .4. 2018.godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 85. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Mišljenja na federalni Prednacrt zakona o pravima demobilisanih branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branoce
3. Mišljenje o Inicijativi za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa uprave - Ministarstvo praosuđa i uprave
5. Prijedlog odluke o prijenosu vlasništva nad zgradom Vlade (pritvor) – Služba za zajedničke poslove
6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo finansija
a) Odluka u iznosu od 11.031,75 KM
b) Odluka u iznosu od 243,59 KM
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje odluke Ustavnog suda BiH – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Centralne popisne komisije – Predsjednik komisije
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku terenskih motornih vozila – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Saglasnost za nabavku opreme ( komunikacijski zidni ormar) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Prijedlog odluke o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava
17. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage zaključka Vlade broj: 01-05-1072/17-11 od 14.12. 2017.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Saglasnost za nabavku foto aparata – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
19. Saglasnost na Ugovor o obavljanju knjigovodstvenih poslova u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za prijem državnih službenika u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za održavanje informacijskog sustava EMIS - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Saglasnost za uvećanje plaće državnom službeniku za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo finansija
24. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu radnih mjesta – Ministarstvo unutrašnjih poslova
25. Zahtjev za dodjelu sredstava ostvarenih prodajom motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Informacija o zahtjevu za pristup informacijama o statusu visokoškolske ustanove Sveučilište EPOHA, Vitez - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Informacija po zaključku Vlade o tužbi Federalne agencije za privatizaciju protiv Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalno javno pravobranilaštvo

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 948 puta

Novosti

11.09.2018 Čestitamo Novu hidžretsku 1440. godinu. ...
07.09.2018 U prostorijama općine Novi Travnik, odnosno uredu načelnika, potpisani su ugovori o izvođenju radova...
05.09.2018 Vlada SBK, uz podršku UNDP-a pripremila je Strategiju razvoja SBK 2016-2020. godine. Ovaj proces je ...
05.09.2018 U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih ...
04.09.2018 Vlada Srednjobosanskog kantona je započela realizaciju projekta uvođenja i poboljšanja sistema uprav...
« Septembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30