Novosti / Obavještenja

19 April
2018

Saopštenje sa 85. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 84. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za javno zdravstvo SBK.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK dala donijela Odluku o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2018. godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja.

Uprava za borce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 52.800,00 KM sa stavke Tekući transferi neprofitnim organizacajama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke u pokretanju postupka javne nabavke za:
   - Općinski sud u Kiseljaku, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku i ugradnju klima uređaja,
   - Općinski sud u Kiseljaku, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku namještaja,
   - Općinski sud u Travniku, pokretanje procedure javne nabavke za izvođenje molersko-farbarskih radova,
   - Kantonalni sud u Novom Travniku, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku računarske opreme,
   - Općinski sud u Bugojno, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku uredske opreme,
   - Kantonalno javno pravobranilaštvo, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku kopir aparata.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
   - Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce na ime jednokratne novčane pomoći za štetu od požara na porodičnoj kući Stipe Ljušanin, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
   - Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce na ime jednokratne novčane pomoći za štetu od požara na porodičnoj kući Kasima Pačavar, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
   - Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za motorno putničko vozilo za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 40.000,00 KM.
Usvojeni su i slijedeći izvještaji na prijedlog iste uprave:
   - Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2017. godini.
   - Izvještaj Načelnika općine Busovača o utrošku sredstava jednokratne novčane pomoći za sanaciju štete.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na pokretanje procedure javnih nabavki:
   - Sanacija predulaza u Policijskoj stanici Travnik putem direktnog sporazuma.
   - Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji, adaptaciji relejnog objekta Kraljev grob, općina Jajce putem direktnog sporazuma.
   - Izrada glavnog projekta za zgradu Policijske stanice Donji Vakuf putem otvorenog postupka za dostavu ponuda.
   - Izrada glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi Policijske stanice Kiseljak.
   - Izrada glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi Policijske stanice Vitez.

Usvojen je i Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara, na prijedlog istog ministarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost za Izmjene i dopune Plana nabavki roba i usluga za budžetsku 2018. godinu.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
   - Odluka o izdvajanju sredstavana namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 11.000,00 KM Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini za podršku vjerske manifestacije „508. Dani Ajvatovice“ i 9.000,00 KM Vrhbosanskoj nadbiskupiji „Župa sv.Ivana Krstitelja Podmilačje“ za proslavu blagdana rođenja sv. Ivana Krstitelja.
   - Odluka o davanju saglasnosti za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
      • OŠ “Han Bila“ Travnik - 10.000,00 KM (Izmjena drvene stolarije, nabavka i ugradnja PVC stolarije)
      • OŠ “Gračanica“ Bugojno - 16.300,00 KM (Saniranje krova područne škole u Odžaku)
      • OŠ “Turbe“ Travnik - 14.500,00 KM (Izmjena drvene stolarije, nabavka i ugradnja PVC stolarije)
      • OŠ “Edhem Mulabdić“ Novi Travnik - 5.500,00 KM (Rekonstrukcija centralnog grijanja u matičnoj školi
      • OŠ “Muhsin Rizvić“ Fojnica - 59.970,00 KM (Izmjena drvene stolarije u kojoj nastavu izvode 3 škole: OŠ „Muhsin Rizvić“, OŠ „I.G.Kovačić“ i SMŠ „Zijah Dizdarević“)
      • OŠ “Kaonik“ Busovača - 8.500,00 KM (Izgradnja nadstrešnice i saniranje ulaza u školu)
      • OŠ “Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik - 118.200,00 KM (Završetak izgradnje nove školske zgrade: molerski radovi, fasadni radovi, hidroinstalacije-sanitarna oprema)
      • OŠ “Kiseljak“ Kiseljak - 1.300,00 KM (Izdvajanje sredstava za popravak logopedskih pomagala)
      • OŠ “13. Rujan“ Jajce - 100.000,00 KM (Dovršetak grubih radova i pokrivanje sportske dvorane koju koriste zajedno OŠ „13.Rujan“ i OŠ „Berta Kučera“ Jajce)
      • OŠ “Dubravica“ Vitez - 20.000,00 KM (Izmjena dotrajale stolarije, nabavka i ugradnja PVC stolarije)
      • OŠ“Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje - 5.000,00 KM (Kapitalna ulaganja za uvođenje centralnog grijanja u PŠ „Bistrica“- jedan dio sredstava osigurala mjesna zajednica)
      • MSTŠ “Travnik“ Travnik - 7.000,00 KM (Opremanje laboratorija za CNC mašine)
      • SŠ “Busovača“ Busovača - 3.000,00 KM (Rekonstrukcija limenog dijela krova matične škole)
      • JU „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf - 80.000,00 KM (Rekonstrukcija i saniranje krova matične škole- općina Donji Vakuf će osigurati ostatak sredstava od cca 37.500,00 KM)
      • SŠ “Travnik“ Nova Bila - 15.000,00 KM (Izmjena dotrajale drvene stolarije na školskom objektu)
      • MSEUŠ „Travnik“ Travnik - 5.000,00 KM (Nabavka i opremanje kabineta za frizersku struku)
      • OŠ „Busovača“ Busovača - 2.205,00 KM (Nabavka školskog razglasa za potrebe škole)
      • OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik - 5.500,00 KM (Nabavka računara za potrebe EMIS WEB sistema, te kopir aparata)
      • OŠ „Karaula“ Travnik - 2.457,00 KM (Nabavka lektire za školsku biblioteku)

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o statusu kolektivnih ugovora za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja SBK nakon okončanih pregovora, i zauzela stav da su odredbe kolektivnih ugovora primjenjive za sve uposlenike u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
   - Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu u iznosu od 4.000,00 KM, kako slijedi:
      1. Rukomenta akademija Vitez – 1.000,00 KM (podrška za nabavku sportske opreme)
      2. JU Kulturno sportski centar Bugojno – 3.000,00 KM (podrška za sanaciju krova sportske dvorane)
   - Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu u iznosu od 1.000,00 KM, kako slijedi:
      1. Izvorno folklorno društvo „Župa Potkraj-Turbe“,Travnik – 500,00 KM(Podrška za snimanje običaja, pjesama i nošnji)
      2. Udruženje „Naša zemlja“Dolac na Lašvi,Travnik- 500,00 KM (Podrška za odlazak članova udruge u Austriju na tradicionalni Proljetni fest).

 

pogledano 2999 puta

Novosti

24.11.2020 Dana 24.11.2020. godine ministar Ministarstva privrede SBK, gosp.Nisvet Hrnjić, zajedno sa svojim sa...
24.11.2020   U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitke svim gra...
24.11.2020 Spisak podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu finansijskih sreds...
20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
« Novembar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30