Ministarstvo privrede / Novosti

17 Novembar
2017

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o Javno-privatnom partnerstvuSkupština Srednjobosanskog kantona je na XXIV sjednici prihvatila Nacrt zakona o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Srednjobosanskog kantona, i zadužila Ministarstvo privrede odnosno interresornu grupu Vlade SBK da provede javnu raspravu za navedeni Nacrt zakona.

 

U saradnji sa predstavnicima USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) interresorna grupa je održala javne rasprave u Lašvanskoj, Lepeničkoj i Vrbaskoj regiji. Danas je u općini Travnik održana javna rasprava te su pozvani predstavnici nadležnih općinskih službi, vijećnici općinskih vijeća, udruženja privrednika i drugi predstavnici iz privatnog sektora, nevladin sektor i svi drugi relevantni subjekti sa područja Srednjobosanskog kantona.

pogledano 500 puta