Ministarstvo privrede / Novosti

10 Maj
2019

JAVNI POZIVI MINISTARSTVA PRIVREDE SBK Istaknuto 

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje

 

 JAVNE POZIVE

 

za odabir korisnika sredstava sa slijedećih pozicija:

 

 

1. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaji privredi" niži nivoi vlasti za 2019. godinu

Zahtjev za uključivanje u program - Obrazac 

Izjava o namjenskom korištenju sredstava

 

2. Javni konkurs za odabir korisnika sredstava "Tekući transfer - Subvencije za sufinanciranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina" za 2019. godinu

Zahtjev za uključivanje u projekat - Obrazac 1

Zahtjev za uključivanje u projekat - Obrazac 2

 

3. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno parterstvo" za 2019. godinu

Zahtjev za uključivanje u program - Obrazac 

Izjava o namjenskom korištenu sredstava 

 

4. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Tekući trasnferi subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi" za 2019. godinu

Zahtjev za uključivanje u program - Obrazac 

Izjava o namjenskom korištenju sredstava

 

5. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Tekući transferi subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaj privredi" za 2019. godinu

Zahtjev za uključivanje u program - Obrazac 

Izjava o namjenskom korištenju sredstava

 

6. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma" za 2019.godinu

Zahtjev za uključivanje u projekat - Obrazac

Izjava o namjenskom korištenju sredstava 

 

pogledano 5865 puta