Ministarstvo privrede / Novosti

05 Juni
2017

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava „Poticaji privredi” za 2017. godinuNa osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju

programa utroška sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije «Transfer za poticaj privredi» budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu broj: 01-02-79/17 od 24.02.2017. godine i Odluke o Izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava , sa pozicije “Transfer za poticaj privredi ˇ” budžete Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu broj: 01-02-364/17 od 18.05.2017.god, Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
„POTICAJI PRIVREDI“ ZA 2017. GODINU

pogledano 1667 puta