Ministarstvo privrede / Novosti

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o koncesijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 40/02 i 61/06),
člana 5. i 6. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/09, 6/13 i 9/15), Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu „Bandera - Berberuša“ Općina Kreševo broj:01-02-26/16 od 01.02.2016. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

POZIV NA JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje ponuda-tender za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu „Bandera - Berberuša“ Općina Kreševo
šifra S-1/16

Ministarstvo privrede objavljuje drugostepenu presudu Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 51 0 Ps 087820 od 17.12.2015.g. kojom je uvažena žalba tuženih - Ministarstva privrede i Rudnika uglja "Gračanica, te preinačena prvostepena presuda na presudu Općinskog suda u Travniku broj 51 0 Ps 087820 14 Ps od 12.03.2015.g., a po tužbi tužitelja: Općina Bugojno i općina Donji Vakuf.

Ministarstvo privrede, na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu broj: 01-02-390/15 od 31.8.2015. godine, Ministarstvo privrede objavljuje