31 Maj
2017

Potpisan Memorandum o saradnjiDanas je u Travniku potpisan triparitetni Memorandum o saradnji između mreže ACCOUNT, Vlade Srednjobosanskog kantona i Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije - APIK.


Memorandum su potpisali direktor mreže Eldin Karić, Premijer Vlade Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i zamjenik direktora APIK-a, Dragan Slipac.

Navedeni Memorandum predstavlja osnovu saradnje kroz realizaciju određenih mjera i aktivnosti Akcionog plana za provođenje Strategije borbe protiv korupcije, ali i pružanje tehničke podrške, izgradnje institucionalnog kapaciteta, razmjenu informacija i iskustava.

pogledano 898 puta