STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE KANTONA

 

STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

a) Zakonodavno-pravna komisija

1. Sedžad Milanović, predsjednik
2. Zdenka Đambas, zamjenica predsjednika
3. Toni Poljak, vanjski član
4. Tomislav Rajić, vanjski član
5. Irma Čorbić, članica

b) Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

1. Nedžada Tolja, predsjednica
2. Antonija Miličević, zamjenica predsjednice
3. Mirza Hodžić, vanjski član
4. Muamer Subašić, vanjski član
5. Mustafa Dagoja, vanjski član

c) Komisija za privredu i ekonomsku i finansijsku politiku

1. Dražen Matišić, predsjednik
2. Elvedin Mušanović, zamjenik predsjednika
3. Ivan Injić, vanjski član
4. Emir Đelilović, vanjski član
5. Ivan Sabelja, vanjski član

d) Komisija za školstvo, kulturu, sport i mlade

1. Suzana Krišto, predsjednica
2. Nedžada Tolja, zamjenica predsjednice
3. Dajana Maros, članica
4. Senad Selimović, član
5. Refik Poparić, vanjski član

e) Komisija za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša

1. Amir Šečibović, predsjednik
2. Marko Saraf, zamjenik predsjednika
3. Suzana Krišto, članica
4. Elvedin Mušanović, član
5. Sabina Behlić, vanjska članica

f) Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

1. Zijada Salihagić, predsjednica
2. Antonija Miličević, zamjenica predsjednice
3. Sifet Mrkonja, član
4. Dajana Maros, članica
5. Asmir Karadža, član

g) Administrativna komisija

1. Josip Kvasina, predsjednik
2. Muharem Grabus, zamjenik predsjednika
3. Ljubinka Atanasijević, članica
4. Elvedin Mušanović, član
5. Anto Lozančić, član

h. Komisija za borbu protiv korupcije

1. Irma Čorbić, predsjednica
2. Ilija Nakić, zamjenik predsjednice
3. Zijada Salihagić, članica
4. Elvis Imočanin, vanjski član
5. Jakub Ždralović, vanjski član

i) Komisija za ravnopravnost spolova

1. Edina Hrustić, predsjednica
2. Vildana Kulić, zamjenica predsjednice
3. Marko Saraf, član
4. Melisa Musa Šijak, članica
5. Željka Bošnjak, članica

 

j) Mandatno-imunitetska komisija

1. Vildana Kulić, predsjednica
2. Tarik Šečić, zamjenik predsjednice, vanjski član
3. Zdenka Đambas, članica
4. Melisa Musa Šijak, članica
5. Aldina Đulović, vanjska članica

k) Komisija za pitanja branilaca

1. Ilija Nakić, predsjednik
2. Amer Mrako, zamjenik predsjednika
3. Jozo Stojak, vanjski član
4. Nurudin Alihodža, vanjski član
5. Admir Škandro, član

l) Komisija za kontrolu rada policije

1. Dražen Matišić, predsjednik
2. Almir Švago, zamjenik predsjednika
3. Savaldina Šutković, vanjska članica
4. Amir Šečibović, član
5. Đenan Imamović, vanjski član

II.

POVREMENA RADNA TIJELA SKUPŠTINE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

a) Komisija za ustavna pitanja

1. Josip Kvasina, predsjednik
2. Amer Mrako, zamjenik predsjednika
3. Anto Bilić, član
4. Muharem Grabus, član
5. Senad Selimović, član

b) Komisija za izbor i imenovanja

1. Elvedin Mušanović, predsjednik
2. Dražen Matišić, zamjenik
3. Zdenka Đambas, članica
4. Nedžada Tolja, članica
5. Admir Škandro, član

 

 

pristup informacijama

Search