Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

12 Decembar
2011

Svečana manifestacija "Međunarodna godina šuma" 2011. godinaU cilju podizanja svijesti društva o značaju šuma, unapređenju održivog gospodarenja šumama i njihovoj zaštiti Generalna skupština UN-a je Rezolucijom broj 61/193 iz 2006. godine proglasila 2011-u godinu „Međunarodnom godinom šuma“, pod geslom „Šume za ljude”.
Tim povodom se na međunarodnom i nacionalnom nivou svih država članica UN-a organiziraju brojne aktivnosti, kako bi se široj društvenoj zajednici ukazalo na sve dobrobiti i koristi koje pružaju šumski ekosistemi.
U okviru obilježavanja Međunarodne godine šuma u Bosni i Hercegovini, u Travniku će dana 15. decembra 2011. godine (četvrtak), u organizaciji Općine Travnik, Kantonalne uprave za šumarstvo SBK/KSB, UG „Baština” Novi Travnik, Foto kluba „FOT” Travnik i UG „Vlašić Planet Života” Travnik, biti održana svečana manifestacija pod nazivom “Međunarodna godina šuma – 2011”.

pogledano 727 puta