Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

06 Septembar
2011

Program utroška sredstava "Transfer šumarstvu" za 2011. godinuSnimi dodatak

PROGRAM utroška sredstava
„Transfer šumarstvu po članu 50. Uredbe o šumama FBiH“
utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona/ Proračunom Kantona Središnja Bosna sa kriterijima raposjele sredstava za 2011.godinu

pogledano 613 puta