Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

15 Oktobar
2012

Oglas za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent-čuvar šuma - 2012. godinaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
TRAVNIK, Stanična 43 tel/fax (030) 518-512
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Datum:15.10.2012.godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent-čuvar šuma

 

viši referent-čuvar šuma na području općine Vitez-2 izvršioca
viši referent-čuvar šuma na području općine Kreševo-1 izvršilac

Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je punoljetan /a
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za šumarstvo SBK / KSB.

Posebni uslovi :
- SSS / IV stepen, srednja šumarska škola-šumarski tehničar
- radno iskustvo u struci : 10 mjeseci nakon sticanja spreme
- da ispunjava uslove za držanje i nošenje oružja
- položen stručni ispit

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

- CIPS-ove lične karte
- svjedočanstva o završenoj školskoj spremi.
- uvjerenje o radnom iskustvu
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini
- ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen(a) odredbama člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine,
- shodno članu 20. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
(Sl. novine SBK/KSB br. 11/02) : - uvjerenje o nekažnjavanju
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti i dokaz o ispunjavanju uslova za držanje i nošenje oružja prije početka zasnivanja radnog odnosa, te položiti stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa
Prijave sa priloženom dokumentacijom slati putem PTT, ili direktno predati na protokol Vlade SBK/KSB., zapečaćeno/kovertirano na adresu Kantonalna uprava za šumarstvo SBK/KSB. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom komisija za oglas za namještenike- ne otvarati).

Prijem u radni odnos vršit će se na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

pogledano 668 puta