Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA
„TRANSFER ŠUMARSTVU PO ČLANU 50. UREDBE O ŠUMAMA FBiH“
UTVRĐENIH BUDŽETOM
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA 2013. GODINU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
TRAVNIK, Stanična 43 tel/fax (030) 518-512
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Datum:15.10.2012.godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent-čuvar šuma

SVEČANA PROMOCIJA KNJIGE „Šume i javne ustanove u Bosni i Hercegovini” (Ludwig Dimitz, Beč 1905. godina)
Travnik, 31.08.2012. godine

U okviru obilježavanja „2011.-Međunarodne godine šuma” u Bosni i Hercegovini realizovane su brojne aktivnosti kako bi se široj društvenoj zajednici ukazalo na sve dobrobiti i koristi koje pružaju šumski ekosistemi, te na prigodan način na međunarodnom i nacionalnom nivou obilježila ova za šume i šumarstvo veoma značajna godina.
I na području Srednjobosanskog kantona realizovano je niz aktivnosti na obilježavanju „Međunarodne godine šuma”, a jedna od aktivnosti je i realizacija projekta: Priprema, štampanje i distribucija knjige „Die forstlichen Verhaltnisse und Einrichtungen Bosniens und Hercegovina”, „Šume i javne ustanove u Bosni i Hercegovini”, autor Ludwig Dimitz, Beč 1905. godine. Projekat je realizovan od strane Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK-Kantonalne uprave za šumarstvo i Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, a u okviru podrške realizaciji aktivnosti na obilježavanju „Međunarodne godine šuma.
U okviru navedenog projekta dana 31.08.2012. godine (petak) u zgradi Općine Travnik u Travniku, u vremenskom periodu od 15.00-17.00 sati, a u organizaciji Općine Travnik, Kantonalne uprave za šumarstvo i Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, održat će se svečana promocija knjige „Šume i javne ustanove u Bosni i Hercegovini”, autor Ludwig Dimitz, Beč 1905. godine.
Pomenuta knjiga je posebno specifična i sadrži veliki broj korisnih podataka i informacija iz istorije šumarstva Bosne i Hercegovine, afirmiše i promoviše šumarstvo, šumske resurse i srodne oblasti u Bosni i Hercegovini u kontekstu ekonomskih, ekoloških i socijalnih aspekata koje ovaj prirodni resurs daje društvu, te unapređuje nivo općeg znanja iz oblasti šumarstva, a može veoma korisno da posluži šumarskim i drugim stručnjacima vezano za istoriju šumarstva u vrijeme dolaska Austro-Ugarske monarhije u Bosnu i Hercegovinu.
Na svečanoj promociji pozdravne riječi prisutnima uputit će ispred domaćina načelnik općine Travnik gosp. Admir Hadžiemrić, a ispred organizatora manifestacije direktor Kantonalne uprave za šumarstvo SBK/KSB gosp. Ševal Konjalić i predsjednik Predsjedništva Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine Prof.dr. Mersudin Avdibegović.
Nakon održanih pozdravnih riječi uslijedit će progodan program na promociji knjige od strane promotora-recenzenata prevoda, priznatih univerzitetskih profesora, Prof.dr.Mersudin Avdibegović, Prof.dr.em.Vladimir Beus i Prof.dr.Dalibor Ballian.
Izjave za medije sa porukama upućenima javnosti u toku i nakon održane svečanosti moći će se dobiti od promotora knjige Prof.dr.Mersudin Avdibegović, Prof.dr.em.Vladimir Beus i Prof.dr.Dalibor Ballian kao i predstavnika organizatora i direktora Kantonalne uprave za šumarstvo SBK/KSB-gosp. Ševal Konjalić i načelnika Općine Travnik-gosp. Admir Hadžiemrić.

 

« Septembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30