Kantonalna uprava za šumarstvo / Novosti

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
Travnik, Stanična 43 tel./fax (030) 518-512
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


U smislu poduzimanja preventivnih mjera prevashodno usmjerenih na zaštitu šuma Srednjobosanskog kantona od požara, Kantonalna uprava za šumarstvo SBK, ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK upućuju

 SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 

ZAŠTITA ŠUMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OD ŠUMSKIH POŽARA
-Informisanje javnosti-

 U cilju podizanja svijesti šire društvene zajednice o važnosti šuma i njihovog značaja za život na Zemlji, rezolucijom Generalne skupština UN 21. mart proglašen je Međunarodnim danom šuma koji se obilježava svake godine počevši od 2013., te povodom toga države na nacionalnom ili regionalnom nivou na prikladan način realizuju, prezentuju i promoviraju aktivnosti vezane za jačanje održivog upravljanja, očuvanja i zaštite šuma kao i održivog razvoja svih vrsta šuma i drveća izvan šuma. 

Obzirom da je na području Srednjobosanskog kantona prethodna 2012. godina evidentirana kao godina sa učestalom pojavom šumskih požara i milionskim štetama na šumskom resursu nastalim kao posljedica šumskih požara, u kontekstu Međunarodnog dana šuma i poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma od požara, informišemo javnost o slijedećem:
- U šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume nije dozvoljeno loženje otvorene vatre. Posebno naglašavamo da je izazivanje šumskih požara krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora i do dvanaest godina.
- ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf, Kantonalna uprava za šumarstvo SBK i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK na svim šumama i šumskom zemljištu sa visokim stepenom ugroženosti od šumskog požara instaliraju table upozorenja kojima se dodatno upozorava na zabranu loženje vatre i upotrebu otvorenog plamena. Lokalno stanovništvo kao i druga lica dužni su strogo poštivati vidno istaknuta upozorenja, te u šumi ili neposrednij blizini iste ne provoditi aktivnosti kojima se može izazvati šumski požar.
- Upozoravamo lokalno stanovništvo da na vlastitim nešumskim parcelama (poljoprivrednom zemljištu, pašnjacima i dr.) ne vrše paljenje vatre radi spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugog materijala iz razloga što isto predstavlja potencijalni uzrok pojave i nastanka šumskog požara. U slučaju nepostupanja po navedenom protiv svih lica će biti poduzete zakonom predviđene mjere.
Kako bi se šira društvena zajednica aktivnije uključila u zaštitu šuma od požara apelujemo da svaku pojavu i nastanak šumskog požara neizostavno i odmah prijavite na besplatne telefonske brojeve policije (122), operativnog centra civilne zaštite (121) i vatrogasnog društva (123).

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA
„TRANSFER ŠUMARSTVU PO ČLANU 50. UREDBE O ŠUMAMA FBiH“
UTVRĐENIH BUDŽETOM
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA 2013. GODINU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
TRAVNIK, Stanična 43 tel/fax (030) 518-512
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Datum:15.10.2012.godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent-čuvar šuma

« Novembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30