Kantonalna uprava za pitanje borca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata

Tel: 030 518 605 | Fax: 030 518 605 | Adresa: Stanična 43, Travnik | Email: boriinv@sbk-ksb.gov.ba

16.03.2018 | Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobođanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, na koji je Vlada SBK na sjednici broj. 80., održanoj dana 05.03.2018. godine da...
10.01.2018   Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK br.: 7/16) i člana 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na stipend...
26.06.2017 Drugog dana Ramazanskog-bajrama obilježen je Dan šehida na Centralnom šehidskom mezarju u Travniku. Učenjem Fatihe i polaganjem vijenca Premijer Sredn...
22.03.2016 Strateški cilj Ostvarivanje zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica: Ostvarivanje branjsko-klimatskog lijećenja na osnovu Zakona ...
29.01.2016 Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:...

Esad Crnica
Direktor

Telefon: 030 518 605
Fax: 030 518 605
Mirko Blažević

Pomoćnik direktora za finansije i socijalno statusne poslove Telefon: 030 518 605
Fax: 030 518 605

Nedžib Ahmić
Pom. direktora za pravne, opće i financijske poslove Telefon: 030 503 195

Pisarnica
Telefon: 030 503 196

Federalno ministarstvo za pitanja BIS/BIZ - http://www.fmbi.gov.ba/