Javno-privatno partnerstvo

09 Februar
2021

Poziv za dostavljanje srednjoročnih (trogodišnjih) planova potencijalnih projekata javno - privatnog partnerstva za period 2021. - 2023. godine i godišnjih planova potencijalnih projekata javno - privatnog partnerstva za 2021. godinu.Pozivamo sva Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona da u skladu sa članom 13. Zakona o javno - privatnom partnerstvu SBK (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 3/18) i članovima 3. i 4. Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata Javno - privatnog partnerstva SBK (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/18) identifikuju potencijalne projekte javno - privatnog partnerstva iz svoje nadležnosti i izrade srednjoročne i godišnje planove na obrascima propisanim u Aneksu 1, Aneksu 2, i Aneksu 3, koji čine sastavni dio navedene Uredbe.

Poziv za dostavljanje trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih JPP projekata za period 2021.-2023. godine

SBK_Aneks_1
SBK_Aneks_2
SBK_Aneks_3
SBK_Aneks_4

pogledano 1870 puta