Ured za javne nabave / Novosti

23 April
2018

Odluka o Izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinuSnimi dodatak

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Službene novine BiH", br.: 39/14) i člana 31. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona ("Službene novine SBK, br.: 5/03-prečišćeni tekst i 14/03), na prijedlog Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK, Vlada SBK, na 84 sjednici, održanoj 12. 4. 2018. godine, razmatrajući Ad._________ donosi,

ODLUKU 

o Izmjeni Plana Centralne javne nabavke

za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinu

Dodatne informacije

  • Korisnici Proračuna: Ministarstvo unutrašnjih poslova
pogledano 1294 puta