Ured za javne nabave / Novosti

19 Februar
2018

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavciU skladu sa članom 28. stav 4.Zakona javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14),Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta/ proračuna SBK/KSB ( u daljem tekstu :Ured) po Zahtjevu Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

 

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci usluga provodi se za nabavu usluga koje nisu uključene u prvobitni „ Projekat označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području SBK/KSB“.

Predmet nabavki će se izvršiti primjenom člana 23.tačka b) Zakona o javnim nabavama BiH. Ugovor o javnoj nabavci zaključit će se sa ponuđačem kojem je dodijeljen temeljni Ugovor 01-30-109/16 od 23.11.2016.godine s obzirom da je riječ o novim nepredviđenim radovima koji predstavljaju dodatne usluge koje nisu uključene u prvobitno razmatrani projekat ,ali koje su uslijed nepredviđenih okolnosti postale nužne za izvođenje u njima opisanih usluga i kao takve se ne mogu odvojiti od temeljnog Ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorno tijelo.

U skladu sa navedenim,Poziv za učešće biće dostavljen samo ponuđač sa kojim je zaključen temeljni Ugovor.

Uvid u predmetnu tendersku dokumentaciju može se izvršiti na adresi Ured,Bosanska 143.Travnik, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do14:00 sati od 16.02.2018.do 24.2018

Dodatne informacije

  • Korisnici Proračuna: Ministarstvo unutrašnjih poslova
pogledano 835 puta