28 Novembar
2019

Održana 1. redovnoj sjednici Ekonomsko - socijalnog vijeća SBK-aSaopštenje za javnost o održanoj 1. redovnoj sjednici Ekonomsko - socijalnog vijeća SBK-a

Na osnovu člana 158. Zakona o radu FBiH ( Službene novine Federacije BiH broj: 26/16 i 89/18), dana 31.07.2019 godine, formirano je Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Srednjobosanskog kantona, nakon čega je održana i konstituirajuća sjednica Vijeća.Za predsjednika ESV-a izabran je gosp.Nisvet Hrnjić (ministar Ministarstva privrede).

Dana 27.11.2019 godine, u prostorijama Ministarstva privrede, održana je 1. redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Srednjobosanskog kantona.

Težište sjednice bilo je na razmatranju Nacrta Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020 godinu, informacije o Uredbi o mirnom rješavanju radnih sporova SBK-a, kolektivnih ugovora zaključenih na teritoriji Srednjobosanskog kantona, te Nacrtu Zakona o administrativnim taksama SBK-a.

Socijalni partneri su donijeli zaključak sa mišljenjem da je Nacrt Budžeta SBK-a za 2020. godinu dobra osnova za izradu prijedloga Budžeta SBK-a za 2020. godinu.Takođe, donesen je zaključak u kojem ESV predlaže resornom ministarstvu, da minimalno primanje porodilja bude 50 % od prosjećne plaće, po važećoj legislativi, u Srednjobosanskom kantonu.

Predsjednik Vijeća upoznao je socijalne partnere da će Ministarstvo privrede, u proceduri izrade novog Zakona o administrativnim taksama SBK-a, biti stava da se postojeće administrativne takse smanje za 20 % i da nema uvođenja novih taksi, što bi bila podrška realnom sektoru.Ovakav stav ministarstva pozdravili su svi socijalni partneri.

Takođe, na sjednici je primljena k znanju i informacija o Uredbi o mirnom rješavanju radnih sporova SBK-a, te da je ista dobar i koristan instrument kod rješavnja radnih sporova.

 

pogledano 3316 puta