Članak je filtriran: Četvrtak, 07 Oktobar 2021 - Vlada SBK - KSB
Četvrtak, 07 Oktobar 2021 11:57

Saopštenje sa 99. sjednice Vlade SBK - 2021.g.

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 98. sjednice.

Data je i Saglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu Zavoda za javno zdravstvo SBK. Ovim Pravilnikom, a u skladu sa Zakona o zaštiti na radu, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti radnika u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB u oblasti zaštite i zdravlja radnika na radu, u cilju stvaranja sigurnih uvjeta rada, a kojim se obezbjeđuje sigurnost na radu, sprječavanje i otklanjanje opasnosti i štetnosti koje mogu prouzrokovati povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja o oštećenje zdravlja radnika na radu, a radi zaštite zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluko o sredstava u svrhu izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Odlukom se zdvajaju sredstva u iznosu od 571.205,88 KM u svrhu izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Iznos od 571.205,88 KM iz ove odluke doznačit će se firmi “SIGMA-SK” d.o.o. Zenica.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluko o izdvajanju sredstava za nadzor na izvođenju radova izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 5.382,00 KM za nadzor na izvođenju radova izgradnje objekta PS Kreševo III faza. Sredstva u iznosu od 5.382,00 KM iz ove odluke doznačit će se firmi “Arc-Projekt” d.o.o. Vitez.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva se izdvajaju u svrhu ostvarivanja prava na jednokratne novčane pomoći za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Odlukom se izdvaja iznos od 900.000,00 KM. Utrošak sredstava se vrši po osnovu mjesečnog obračuna korisnika prava na zdravstveno osiguranje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za pomoć u smrtnom slučaju. Odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM. Sredstva se izdvajaju za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu za stipendiranje – školovanje djece branilaca. Odlukom se izdvaja iznos od 54.750,00 KM. Sredstva se izdvajaju za četvrti kvartal 2021. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisane branioce i supruge umrlih demobilisanih branilaca za četvrti kvartal 2021. godine. Odlukom se izdvaja iznos od 410.000,00 KM.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru u postupku javne nabavke za Održavanje i popravak vozila, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a: 712.000,00 KM. Okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču: CM-COSMETIC MARKET D.O.O. PJ Autocentar CMV PC 96/2 Vitez. Obzirom da u predmetnom postupku javne nabavke nisu određene niti precizne niti okvirne količine, okvirni sporazum će se zaključiti na procijenjenu vrijednost javne nabavke.
- Odluka o davanju suglasnosti za javnu nabavu, usluga analize i ispitivanja roba, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a: 8.120,00 KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija prihvatila izvještaje Odjela za unutrašnju reviziju Ministarstva financija koji je sačinio četiri izvještaja o praćenju provođenja preporuka koje su date budžetskim korisnicima u izvješćima o obavljenim revizijama u 2020. godini, i to:
- „Revizija plaća u službama i uredima koje je osnovala Vlada SBK.
- “Revizija plaća u kantonalnim upravama i upravnim organizacijama" SBK.
- „Revizija poslovanja Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK“.
- „Revizija usklađenosti poslovanja Ureda za europske integracija, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu SBK".

Usvojeni su i Izvještaji o obavljenim revizijama, a na prijedlog istog ministarstva:
- „Revizija izdataka za energiju“ u svim organizacijskim jedinicama Ministarstva pravosuđa i uprave SBK.
- „Revizija izdataka za usluge reprezentacije“ u svim osnovnim školama SBK.
- „Revizija izdataka za komunikaciju i komunalne usluge“ u svim srednjim školama SBK.
- Konačni izvještaj o reviziji tekućih transfera: Pojedincima – prava iz socijalne skrbi, Pojedincima – skrb porodicama s djecom i Pojedincima - civilnim žrtvama rata.

 

Objavljeno u Novosti*