Članak je filtriran: utorak, 26 Novembar 2019 - Vlada SBK - KSB
utorak, 26 Novembar 2019 14:09

Uputstvo građanima u slučaju potresa

Objavljeno u Novosti

Skupština Srednjobosanskog kantona je na VIII sjednici održanoj 20.11.2019.godine usvojila skraćeni zapisnik s VII. sjednice Skupštine Kantona te donijela akte kako slijedi:

1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.
2. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
3. Zaključak o prihvaćanju Nacrta zakona o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
4. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Strategije za mlade Kantona Središnja Bosna.
5. Zaključak o imenovanju Radnog tima za izradu Strategije za mlade Kantona Središnja Bosna.
6. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Šumskogospodarskog društva „ Srednjobosanske šume“ /Šumskoprivredno društvo „ Šume Središnje Bosne“ društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovnu 2018godine, Izvještaj nezavisnog revizora za 2018.godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.01.2018 do 31.12.2018.godine,
7. Zaključak o primanju na znanje Godišnji Izvještaj VSTV-a BiH za 2018.godinu.

Objavljeno u Novosti - skupština
utorak, 26 Novembar 2019 08:42

Sazvana 25. sjednica Vlade SBK- 2019

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
25. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 28.11. 2019. godine u 9 sati

Objavljeno u Sjednice 2019