Članak je filtriran: četvrtak, 06 Septembar 2018 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 96. sjednice.

Na prijedlog Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o poslovanju navedenog društva. Društvo je u periodu 01.01.2017. godine pa do 31.12.2017. godine poslovalo na osnovu jednogodišnjeg plana poslovanja koji je usvojen od strane Skupštine Društva.

Objavljeno u Sjednice 2018
četvrtak, 06 Septembar 2018 12:53

Program utroška sredstava -poticaji šumama

Program utroška sredstava- poticaj šumama u skladu sa Zakonom o šumama- pilot projekta o gosp. šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode Kruščica.

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i Odluka o dodjeli ugovora -sanacija izvorišta na na vodovodnom sistemu Bunar-Pavlovići-Brnjići općina Dobretići