05 Novembar
2021

Sazvana XXII. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona



Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04, 6 / 13 i 16/20),

S A Z I V A M
XXII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 16.11. 2021. godine ( utorak ), s početkom u 10 ,00 sati, u sali Internacionalnog Univerziteta Travnik Aleja Konzula - Meljanac bb.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju - skraćeni postupak
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – skraćeni postupak
3. Informacija o ostvarivanju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 30.6.2021.godine
4. Polugodišnji izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu
5. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Josip Kvasina, dipl. oec.

 

pristup informacijama

Search