ponedjeljak, 11 Novembar 2019 08:42

Sazvana VIII. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6 / 13),

S A Z I V A M

VIII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 20.11.2019. godine
( srijeda ), s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Kantona ul.Aleja Konzula Travnik.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.
2. Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
3. Nacrt zakona o izvršavanju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
4. Očitovanje o Izvještaju o poslovanju Šumskogospodarskog društva „ Srednjobosanske šume“ /Šumskoprivredno društvo „ Šume Središnje Bosne“ društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovnu 2018godine, Izvještaj nezavisnog revizora za 2018.godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.01.2018 do 31.12.2018.godine,
5. Godišnji Izvještaj VSTV-a BiH za 2018.godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Josip Kvasina, dipl. oec.

 

pristup informacijama

Search