petak, 31 Januar 2020 14:09

Saopštenje sa X. sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona

Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila Skraćeni zapisnik s IX sjednice Skupštine te donijela Program rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu i Zaključke na X. sjednici održanoj 30.1.2020.godine kako slijedi:

 

1.Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
2.Program rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
3.Zaključak o primanju na znanje Informacija o ostavrenju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.7. do 31.12.2019.godine.
4.Zaključak u povodu rasprave o Izvještaju o srednjoročnoj evaulaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020 za period evaulacije 2016-2018.
5.Zaključak o prihvaćanju Nacrta Etičkog kodeksa izabranih dužnosnika / zastupnika u Skupštini Srednjobosanskog kantona.
6.Zaključak o prihvaćanju Inicijative za izmjenu Zakona o pravobranilaštvu ( Službene novine SBK broj:8/17) podnesenu od strane načelnika općine Kiseljak.

 

pristup informacijama

Search